Limburg Care is een initiatief van Limburgse zorginstellingen om tot een mobiliteitscentrum voor zorgpersoneel te komen.

Deze samenwerking van zorginstellingen moet leiden tot behoud van personeel voor de zorg en omscholing en plaatsing van mensen in andere sectoren. Dit traject wordt begeleid door Stichting Limburg-Werkt. Driven By Values helpt Limburg-Werkt met het opstellen van de business case. Door een heldere business case wordt voor alle instellingen helder wat de voordelen zijn van één gezamenlijk mobiliteitscentrum voor het zorgpersoneel en hoe dit helpt om een toekomstvaste zorgsector in Limburg te creëren.

Wilt u ook op succesvolle wijze investeren in een duurzame toekomst? Neem vrijblijvend contact op

Gerelateerde projecten

Alle projecten tonen