Meer weten?

Onze specialist Elke Polstra komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31625111233
e.polstra@d-bv.nl
Wilt u door Elke Polstra teruggebeld worden?

De energietransitie vormt een uitdagende opgave. Fossiele brandstoffen zoals aardgas en kolen moeten vóór 2050 plaats maken voor duurzame vormen van energie, zoals zon- en windenergie. Dat betekent dat ook de woningen aangepast moeten worden; maar liefst acht miljoen stuks in Nederland. Hoe doen we dat? Wie kan ons helpen en wat is er lokaal mogelijk?

Gemeenten hebben een belangrijke rol om bij te dragen aan de energietransitie. Gericht op koopwoningen heeft de VNG in 2014 de Nederlandse gemeenten verzocht om een regionale alliantie te vormen die deze taak daadkrachtig oppakt. Naar aanleiding van dit verzoek is de Regionale Energie Alliantie Zuid-Limburg (REA Zuid-Limburg) in het leven geroepen. Dit is een samenwerkingsverband van de 16 Zuid-Limburgse gemeenten, gericht op de energietransitie. Driven by Values fungeert als coördinator, procesbegeleider en aanjager voor dit samenwerkingsverband. Eén van de instrumenten die Driven by Values samen met de REA Zuid-Limburg heeft (door)ontwikkeld en geïmplementeerd, is het digitale energieloket www.nieuweenergieinlimburg.nl. Dit energieloket heeft als doel Limburgers met een eigen woning te informeren over én te activeren voor alle lokale mogelijkheden om zelf energie te besparen of op te wekken. Naast het dragen van de verantwoordelijkheid voor de doorontwikkeling en het bijhouden van de nationale en provinciale inhoud van het digitale energieloket, initieert Driven by Values in het kader van deze opdracht diverse activiteiten, zoals workshops en werkbezoeken, om zowel de interne stakeholders (de 18 Zuid-Limburgse gemeenten) als de externe stakeholders (Limburgse koopwoningeigenaren en energiecoöperaties) te enthousiasmeren voor het mobiliseren van Limburgse koopwoningeigenaren om hun woning te verduurzamen.

De verwachting is dat naar aanleiding van ontwikkelingen rondom het Klimaatakkoord, de Regionale Energiestrategieën en de transitievisies warmte, het energieloket een steeds grotere rol gaat krijgen voor gemeenten en koopwoningeigenaren.

Meer weten?

Onze specialist Elke Polstra komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31625111233
e.polstra@d-bv.nl
Wilt u door Elke Polstra teruggebeld worden?

Een greep uit onze projecten

Alle projecten tonen