Meer weten?

Onze specialist Gerben Spies komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31652691528
g.spies@d-bv.nl
Wilt u door Gerben Spies teruggebeld worden?

ElaadNL is het kennis- en innovatiecentrum op het gebied van slimme laadinfrastructuren in Nederland en is een initiatief van de Nederlandse netbeheerders. Daarmee worden voorbereidingen getroffen voor een grootschalige uitrol van de laadinfrastructuur om in 2023 probleemloos en duurzaam 1 miljoen auto’s te kunnen laden. Een onderdeel hiervan is het standaardiseren van de techniek in laadobjecten. Aangezien elk publieke laadobject wordt aangesloten op het elektriciteitsnet van een netbeheerder, willen alle netbeheerders graag een compacte en standaard oplossing die in heel Nederland toepasbaar is. Voorbereidend op een aanbesteding is een marktconsultatie uitgevoerd, waaraan Driven by Values heeft bijgedragen.

ElaadNL leverde via Driven by Values het projectmanagement en inhoudelijke ondersteuning om de innovatieve aanbesteding van deze compacte aansluitmodules te begeleiden. De vraag die met deze marktconsultatie is beantwoord was: ”Is het volgens de markt haalbaar om één compacte modulaire oplossing te ontwikkelen, die ingezet kan worden als veilige oplossing voor zowel publieke laadobjecten als onbemande objecten als openbare verlichting?” Om deze vraag te beantwoorden is een schriftelijke en mondelinge marktconsultatie uitgevoerd bij een aantal marktpartijen die deze oplossing zouden kunnen gaan produceren. Driven by Values is daarna een stap verder gegaan en heeft een aanvullend onderzoek uitgevoerd naar hoe klein deze aansluitmodules eigenlijk kunnen worden, vooral aangaande de warmteontwikkeling. Het volgende is namelijk het geval: Wanneer auto’s laden bij een laadpaal., veroorzaakt de benodigde stroom die door de aan te besteden aansluitmodule heen gaat warmte. Hoe kleiner deze aansluitmodule is, hoe groter de warmteontwikkeling. De enige manier om erachter te komen hoe klein de aansluitmodule kan worden is door een onafhankelijk warmteonderzoek te doen.

De marktpartijen gaven aan dat het volgens hen haalbaar lijkt om deze compacte aansluitmodules te ontwikkelen én dat ze het zien zitten om deze zelf te gaan produceren. Ook blijkt dat het haalbaar is om een compacte aansluitmodule te ontwikkelen. Met deze resultaten wordt in een opvolgend project de compacte aansluitmodule aanbesteed.

Meer weten?

Onze specialist Gerben Spies komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31652691528
g.spies@d-bv.nl
Wilt u door Gerben Spies teruggebeld worden?

Een greep uit onze projecten

Alle projecten tonen