Meer weten?

Onze specialist Gerben Spies komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31652691528
g.spies@d-bv.nl
Wilt u door Gerben Spies teruggebeld worden?

ElaadNL is het kennis- en innovatiecentrum op het gebied van slimme laadinfrastructuren in Nederland en is een initiatief van de Nederlandse netbeheerders. Daarmee worden voorbereidingen getroffen voor een grootschalige uitrol van de laadinfrastructuur om in 2023 probleemloos en duurzaam 1 miljoen auto’s te kunnen laden. Een onderdeel hiervan is het standaardiseren van de techniek in laadobjecten. Aangezien elk publieke laadobject wordt aangesloten op het elektriciteitsnet van een netbeheerder, willen alle netbeheerders graag een compacte en standaard oplossing die in heel Nederland toepasbaar is. Voorbereidend op een aanbesteding is er een marktconsultatie uitgevoerd, waaraan Driven by Values heeft bijgedragen.

ElaadNL levert via Driven by Values het projectmanagement en inhoudelijke ondersteuning om de innovatieve aanbesteding van deze compacte aansluitmodules te begeleiden. De vraag die met deze marktconsultatie beantwoord wordt is de volgende: ”Is het volgens de markt haalbaar om één compacte modulaire oplossing te ontwikkelen, die ingezet kan worden als veilige oplossing voor zowel publieke laadobjecten als onbemande objecten als openbare verlichting?” Om deze vraag te beantwoorden is er een schriftelijke en mondelinge marktconsultatie uitgevoerd bij een aantal marktpartijen die deze oplossing zouden kunnen gaan produceren. Driven by Values is daarna een stap verder gegaan en heeft een aanvullend onderzoek uitgevoerd naar hoe klein deze aansluitmodules eigenlijk kunnen worden, en dan vooral aangaande de warmteontwikkeling. Het volgende is namelijk het geval: stel, twee auto’s staan te laden bij een laadpaal. De benodigde stroom die door de aan te besteden aansluitmodule heen gaat, veroorzaakt warmte. En des te kleiner deze aansluitmodule is, des te groter is de warmteontwikkeling. De enige manier om erachter te komen hoe klein de aansluitmodule kan, is door een onafhankelijk warmteonderzoek te doen.

De marktpartijen gaven aan dat het volgens hen haalbaar lijkt om deze compacte aansluitmodules te ontwikkelen én dat ze het ook zien zitten om dat zelf te gaan produceren. Ook blijkt dat het haalbaar is om een compacte aansluitmodule te ontwikkelen. Met deze resultaten wordt in een opvolgend project de compacte aansluitmodule aanbesteed.

Meer weten?

Onze specialist Gerben Spies komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31652691528
g.spies@d-bv.nl
Wilt u door Gerben Spies teruggebeld worden?

Gerelateerde projecten

Alle projecten tonen