Meer weten?

Onze specialist Lidewij Kemp komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31646322625
l.kemp@d-bv.nl
Wilt u door Lidewij Kemp teruggebeld worden?

Maastricht Aachen Airport en de Provincie Limburg willen inzicht in de mogelijkheden voor het verlagen van de CO₂-voetafdruk van het vliegveld en de stappen die zij kunnen zetten als bijdrage aan de landelijke energietransitie. Vanuit verschillende kaders (landelijke ontwikkelingen, het Klimaatakkoord, provinciaal beleid, etc.) zijn de mogelijkheden onderzocht voor verduurzaming van het vastgoed op het vliegveld. Hierbij is energieneutraliteit van het vastgoed een ambitie die onderzocht wordt: de opwek van duurzame energie is gelijk aan het energieverbruik.

Driven by Values heeft voor de Provincie Limburg en MAABI (Maastricht Aachen Airport Beheer & Infrastructuur BV) een masterplan ontwikkeld voor de verduurzaming van het vliegveld. Onderdeel hiervan is het uitvoeren van energiescans van onder andere de passagiersterminal, en de verschillende kantoren en loodsen op het vliegveld. Vervolgens zijn de mogelijkheden voor energiebesparing in kaart gebracht door toepassing van maatregelen op het gebied van bijvoorbeeld isolatie, verwarming en ventilatie, verlichting, etc. Daarnaast zijn ook de opties voor duurzame opwek onderzocht, waaronder de potentie voor zonnepanelen op de daken en duurzame warmte (zoals WKO-installaties of aansluiting op Het Groene Net). Om besluitvorming te voeden zijn de financieringsopties in kaart gebracht en is een stakeholderanalyse gemaakt.

Resultaat is een masterplan voor verduurzaming van het vastgoed op het vliegveld en voor concrete trajecten voor het verlagen van de footprint. Het masterplan maakt onderdeel uit van het totale vastgoedbeleid van de Provincie Limburg. Met dit masterplan kunnen MAABI en de provincie een pad uitstippelen naar een koploper positie en een belangrijke bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen. Bij de renovatie van de passagiersterminal zijn al een aantal maatregelen uit het masterplan gerealiseerd. De provincie gaat de komende jaren aan de slag met de verduurzaming van al haar vastgoed op MAA.

Meer weten?

Onze specialist Lidewij Kemp komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31646322625
l.kemp@d-bv.nl
Wilt u door Lidewij Kemp teruggebeld worden?

Een greep uit onze projecten

Alle projecten tonen