Meer weten?

Onze specialist Privé: Mirjam Roorda-Knape komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

Wilt u door Privé: Mirjam Roorda-Knape teruggebeld worden?

De gemeente Sittard-Geleen, Provincie Limburg en ENGIE hebben de intentie uitgesproken om te onderzoeken of een windpark op industrieterrein Holtum Noord gerealiseerd kan worden. Het betreffende gebied kent meerdere ontwikkelopgaven, waaronder de verbreding van de A2, recente uitbreidingen van aanwezige distributiehallen en het Grensmaas-project. Deze ontwikkelingen hebben in meer of mindere mate impact op de leefomgeving in het gebied. Om recht te doen aan de uitgesproken zorgen in het gebied in het algemeen en de komst van windmolens in het bijzonder willen de intentiepartners een actief en open proces met de omgeving. Om dit vorm te geven is Driven by Values gevraagd in de rol van omgevingsmanager.

Medio 2018 is van start gegaan met het voeren van de dialoog met de omgeving, waarbij werd gesproken over de realisatie van een windpark op het industrieterrein Holtum Noord. Driven by Values heeft in de rol van omgevingsmanager de intentiepartners begeleid in de opzet en uitvoer van dit omgevingsproces. Hiervoor is een omgevingsanalyse gemaakt met het canvas Omgevingsmanagement, een strategie uitgewerkt en uitgevoerd. Dit hield o.a. in het voeren van dorpsgesprekken, informatiebijeenkomsten, gesprekken met stakeholders en advisering wethouder en ontwikkelaar. Dit vanuit de focus op de belangen van alle partijen, de onderwerpen die in het gebied belangrijk zijn maar ook de kansen die de komst van een windpark kan bieden.

Op dit moment ligt de ontwerp vergunning inclusief Verklaring van geen bedenkingen ter inzage. Vanuit de omgeving is o.a. het geluid als belangrijke zorg naar voren gekomen. In deze vergunning wordt daarom geëist dat aan de richtlijn van de WHO wordt voldaan en is daarnaast samen met de omgeving een profijtplan opgezet.

Zie hier voor verdere informatie:

https://windparkholtumnoord.nl/

Meer weten?

Onze specialist Privé: Mirjam Roorda-Knape komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

Wilt u door Privé: Mirjam Roorda-Knape teruggebeld worden?

Een greep uit onze projecten

Alle projecten tonen