Meer weten?

Onze specialist Roel Teeuwen komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31626556021
r.teeuwen@d-bv.nl
Wilt u door Roel Teeuwen teruggebeld worden?

Als brancheorganisatie van de Nederlandse elektriciteits- en gasnetbeheerders staat Netbeheer Nederland voor een betrouwbaar netwerk dat toegankelijk is voor iedereen. De energietransitie betekent verandering voor het energiesysteem. Het net moet geschikt worden gemaakt voor de toenemende hoeveelheid lokale partijen die zelf energie opwekken uit duurzame bronnen. Naast het faciliteren van deze nieuwe markten zoeken netbeheerders naar slimme oplossingen voor het omgaan met pieken en dalen in de energievraag. Deze transitie is een complexe uitdaging, waarbij het energietransitieprogramma als tijdelijke organisatie binnen Netbeheer Nederland is opgezet om de regierol op zich te nemen en om de gezamenlijke uitdagingen voor de periode van 2030 tot 2050 van de individuele netbeheerders aan te pakken. Dit wordt gedaan vanuit een uniek integraal perspectief, waardoor de energietransitie volledig en met een constructieve samenwerking wordt aangepakt.

Driven by Values ondersteunt het energietransitieprogramma in verschillende vormen. Het programma werkt met verschillende werkgroepen, elk met hun eigen expertise. Deze werkgroepen hebben ondanks een individueel gedefinieerde scope meerdere onderlinge afhankelijkheden. Onderwerpen die onder meer worden behandeld zijn flexibiliteit, mobiliteit, duurzame gassen, veranderende rollen en lokale energieoplossingen. De werkgroepen leveren producten binnen hun eigen onderwerp, terwijl in nauwe samenwerking met de overige werkgroepen afhankelijkheden worden afgestemd. Communicatie en transparantie zijn cruciaal hierbij. Driven by Values levert ondersteuning aan het programmamanagement bij het coördineren van deze samenwerking. Daarnaast biedt Driven by Values inhoudelijke ondersteuning in de werkgroepen, waarin specifieke energievraagstukken worden behandeld. Vakinhoudelijk kennis is hierbij van groot belang. Driven by Values neemt een flexibele en breed inzetbare rol aan, waarin constant wordt ingespeeld op de actuele behoefte. Het programmamanagement omvat een combinatie van overkoepelende coördinatie en inhoudelijke expertise.

Om in 2050 in een volledig duurzaam gedreven samenleving te wonen en werken, zijn grote veranderingen nodig. Het energietransitieprogramma begeleidt de netbeheerders in het faciliteren van deze veranderingen en fungeert als expertisecentrum voor de leden van Netbeheer Nederland. Met deze aanpak kunnen de netbeheerders hun bijdrage leveren aan de energietransitie en zo meewerken aan een duurzaam Nederland in 2050.

Meer weten?

Onze specialist Roel Teeuwen komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31626556021
r.teeuwen@d-bv.nl
Wilt u door Roel Teeuwen teruggebeld worden?

Een greep uit onze projecten

Alle projecten tonen