Meer weten?

Onze specialist Roel Eerhart komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31615478421
r.eerhart@d-bv.nl
Wilt u door Roel Eerhart teruggebeld worden?

De energietransitie wint snel aan tempo. De opgave die er ligt voor regio’s, gemeenten en wijken vraagt een combinatie van politieke stuurmanskunst, relatiemanagement en kennis van het energiesysteem. Dit vergt nieuwe competenties van de betrokken medewerkers. Enexis heeft in haar bedrijfsplan 2019 helder aangegeven hoe Enexis haar maatschappelijke rol invult zodat onze netten de ruggengraat van de energievoorziening blijven vormen ,ook in de (duurzame) toekomst.

Tot nu toe speelden de gebiedsteams op  dit vlak een essentiële rol in de Enexis organisatie. Hun succes heeft Enexis gebracht waar ze nu staan. Niettemin is vanwege de toename van het werk en ter wille van de duidelijkheid voor de betrokken collega’s én stakeholders besloten om de activiteiten die bijdragen aan RES’sen, Warmte Transitieplannen en Omgevingsvisies in één afdeling te bundelen.

Driven by Values heeft voor deze nieuwe afdeling een drietal sessies georganiseerd. In sessie 1 is bepaald welke taken binnen de nieuwe afdeling zullen gaan vallen en welke niet. Bij iedere taak is aangegeven of deze van hoge, gemiddelde of lage prioriteit is. Op basis van de gedefinieerde taken zijn rollen gedefinieerd die gewenst zijn om de gedefinieerde taken uit te kunnen voeren. In sessie 2 is op basis van het model van Kaplan en Northon de afdelingsmissie en -visie gedefinieerd om zo helder te houden wat het bestaansrecht en het gedeelde toekomstbeeld van de afdeling is. In sessie 3 is aandacht besteed aan het verder concretiseren van de taken en het koppelen van de taken aan de gedefinieerde rollen.

De drie sessies hebben geresulteerd in een rapport waarin de resultaten van de sessies zijn uitgewerkt. In het rapport is een stappenplan ontwikkeld dat ter ondersteuning gebruikt kan worden om als afdeling adequaat te kunnen handelen in lijn met haar afdelingsmissie en -visie. Door het cyclische karakter van het model kan de afdeling permanent bewaken of het beoogde resultaat ook daadwerkelijk bereikt wordt.

Meer weten?

Onze specialist Roel Eerhart komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31615478421
r.eerhart@d-bv.nl
Wilt u door Roel Eerhart teruggebeld worden?

Een greep uit onze projecten

Alle projecten tonen