Om inzicht te krijgen in het verduurzamingspotentieel van een aantal bedrijven heeft Driven By Values energiescans uitgevoerd. Op basis van regelgeving, ambities van de bedrijven en de mogelijkheden tot verduurzaming is er een adviesrapport opgesteld.

Wilt u ook op succesvolle wijze investeren in een duurzame toekomst? Neem vrijblijvend contact op

Gerelateerde projecten

Alle projecten tonen