Meer weten?

Onze specialist Roel Eerhart komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31615478421
r.eerhart@d-bv.nl
Wilt u door Roel Eerhart teruggebeld worden?

Bij het ontwikkelen van de slimme meter ten behoeve van de grootschalige aanbieding van slimme meters in Nederland zijn de Dutch Smart Meter Requirements vastgesteld. Deze is voor lokale consumentenpoort geëvolueerd en is bij alle netbeheerders gelijk, ook bij de laatste 5.0 generatie. Voor de consumentenpoort is daarin gekozen voor de RJ11/RJ12 connector standaard waar de klant een eenvoudig stekkertje in kan steken (bekend van de telefoonaansluitingen) om zo de meterstanden en het verbruik uit te lezen. Eindklanten kunnen d.m.v. deze poort energieverbruiksmanagers aansluiten, welke ontwikkeld zijn/worden door andere partijen (bijvoorbeeld energieleveranciers), voor o.a. energie-inzicht en -besparing.

Regionale netbeheerders zullen in de komende jaren gezamenlijk de ambities moeten bepalen voor ontwikkelingen t.a.v. toekomstige slimme meter specificaties. Het is daarbij van belang om inzicht te krijgen in het huidige gebruik en in de functionaliteiten van lokale realtime data ontsluiting.

Om die reden is Driven by Values gevraagd om een onderzoek uit te voeren onder een brede groep relevante stakeholders, zoals energieleveranciers, meterproducenten, regionale netbeheerders, brancheorganisaties ODA’s, energieverbruiksmanagers, laadpaalexploitanten / -fabrikanten en overheidsinstanties.

Het onderzoek bestaat uit een vragenlijst, deskresearch en een reeks interviews en is gericht op de volgende drie doelstellingen:

  1. Het huidige gebruik, de samenwerking, de techniek en de wet- en regelgeving van realtime ontsluiting van energiedata uit de slimme meter te evalueren met relevante stakeholders (lessons learned)
  2. Te onderzoeken hoe het concept van ontsluiting van realtime energiedata verbeterd kan worden. Hierbij wordt opnieuw gefocust op gebruik, samenwerking, techniek en wet- en regelgeving.
  3. Op basis van de eerste twee doelstellingen te komen tot een advies om mee te kunnen nemen in toekomstige (door)ontwikkeling van de slimme meter/keten.

Het onderzoek zal uitgewerkt worden in een intern rapport voor Netbeheer Nederland en in een geanonimiseerd publiek rapport voor de deelnemers van het onderzoek.

Meer weten?

Onze specialist Roel Eerhart komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31615478421
r.eerhart@d-bv.nl
Wilt u door Roel Eerhart teruggebeld worden?

Een greep uit onze projecten

Alle projecten tonen