Meer weten?

Onze specialist Jo Deckers komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31611250742
j.deckers@d-bv.nl
Wilt u door Jo Deckers teruggebeld worden?

De slimme meter is de spil in de energietransitie van de gebouwde omgeving. De regionale netbeheerders (Enexis, Liander, Stedin, Cogas/Coteq Netbeheer, Enduris, Rendo Netwerken en Westland Infra) dragen verantwoordelijkheid voor de betrouwbaarheid van de metingen van levering en teruglevering die op deze meters plaatsvindt. Om de betrouwbaarheid van slimme meters te waarborgen is het belangrijk om goed zicht te hebben op de metrologische kwaliteit van de meters. Eén van de manieren waarop Netbeheer Nederland hier meer zicht op wil krijgen is door slimme analyses uit te voeren op defectengegevens die worden geregistreerd. Hierdoor kunnen de netbeheerders proactief onderhoud plegen aan het meterpark.

In een eerdere fase heeft Driven by Values het project geleid waarbij de defectenregistratie is ondergebracht onder een centrale coördinator. Hiermee is een standaard proces ingericht, waardoor defectengegevens van verschillende netbeheerders op uniforme wijze worden ingevoerd. De vervolgstap is, met behulp van deze gegevens, vernieuwende inzichten te genereren in aanvulling op de bestaande gegevensanalyses, steekproeven en fysische onderzoeken. Driven by Values is met meerdere gerenommeerde marktpartijen in gesprek gegaan over de inzichten die zij met hun analysemethodes uit de defectengegevens kunnen genereren. Door middel van inspiratiesessies hebben de netbeheerders kunnen proeven van verschillende manieren om defectengegevens te analyseren. Een transparant proces voor analyse met behulp van machine learning wordt gezien als de methode die aan de behoeftes van de netbeheerders kan voldoen. Machine learning genereert inzicht in onder andere trends en risicoprofielen van verschillende meterpopulaties.

Het resultaat van het projectleiderschap door Driven by Values is dat tussen de netbeheerders overeenstemming wordt bereikt over de methode waarmee defectengegevens worden geanalyseerd. Daarnaast wordt gekozen voor een partij die transparantie hanteert voor de ontwikkeling van het prototype analysemodel. Op de lange termijn draagt dit project bij aan verminderde vroegtijdige vervanging van slimme meters. Hierdoor kan spaarzamer worden omgegaan met grondstoffen, wordt de maatschappelijke acceptatie van slimme meters bevorderd en kan de schaarse arbeidscapaciteit van monteurs beter worden ingezet.

Meer weten?

Onze specialist Jo Deckers komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31611250742
j.deckers@d-bv.nl
Wilt u door Jo Deckers teruggebeld worden?

Een greep uit onze projecten

Alle projecten tonen