Meer weten?

Onze specialist Dennis Fokkinga komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31646257100
d.fokkinga@d-bv.nl
Wilt u door Dennis Fokkinga teruggebeld worden?

De gemeente Beek heeft ambities op het gebied van Klimaat en Energie. De gemeenteraad van Beek heeft op 18 mei 2017 het Klimaat- en energiebeleidsplan 2017-2023 ‘de knop om!’ voor de gemeente Beek vastgesteld. Dit beleidsplan is opgesteld met behulp van het Energiedashboard van de Provincie Limburg. In het vastgestelde klimaat- en energiebeleidsplan zijn de ambities met betrekking tot klimaat- en energie geformuleerd en geprioriteerd.

Eén van de belangrijkste ambities uit het beleidsplan met een hoge prioriteit is het grootschalig opwekken van duurzame energie met behulp van ZON-PV systemen (zonneweiden en -daken). De gemeente Beek heeft volgens het energiedashboard een uitzonderlijk potentieel om met grootschalige zonnepanelenprojecten een bijdrage te leveren aan de vastgestelde ambitie uit het beleidsplan en een grote stap te zetten richting het behalen van de vastgestelde klimaatdoelstellingen van Parijs.

De gemeente Beek heeft Driven By Values gevraagd om haar te ondersteunen bij het voorbereiden van de ontwikkeling en realisatie van een (of meerdere) grootschalig(e) ZON-PV syste(e)m(en), in eerste instantie door de uitvoering van een onderzoek naar de haalbaarheid in brede zin.

Meer weten?

Onze specialist Dennis Fokkinga komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31646257100
d.fokkinga@d-bv.nl
Wilt u door Dennis Fokkinga teruggebeld worden?
Wilt u ook op succesvolle wijze investeren in een duurzame toekomst? Neem vrijblijvend contact op

Gerelateerde projecten

Alle projecten tonen