Meer weten?

Onze specialist Dennis Fokkinga komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31646257100
d.fokkinga@d-bv.nl
Wilt u door Dennis Fokkinga teruggebeld worden?

De gemeente Beek heeft ambities op het gebied van klimaat en energie. De gemeenteraad van Beek heeft op 18 mei 2017 het klimaat- en energiebeleidsplan 2017-2023 ‘De Knop Om!’ vastgesteld. Dit beleidsplan is opgesteld met behulp van het Energiedashboard van de Provincie Limburg. In het vastgestelde klimaat- en energiebeleidsplan zijn de ambities met betrekking tot klimaat- en energie geformuleerd en geprioriteerd.

Eén van de ambities uit het beleidsplan met een hoge prioriteit is grootschalige opwek van duurzame energie met behulp van zonPV-systemen (zonneweiden en -daken). De gemeente Beek heeft volgens het Energiedashboard een uitzonderlijk potentieel om met grootschalige zonnepanelenprojecten een bijdrage te leveren aan de vastgestelde ambitie uit het beleidsplan en een grote stap te zetten richting het behalen van de vastgestelde klimaatdoelstellingen van Parijs.

De gemeente Beek heeft Driven by Values gevraagd om ondersteuning bij de voorbereiding van de ontwikkeling en realisatie van grootschalige zonPV-systemen. In eerste instantie wordt gestart een onderzoek naar de haalbaarheid in brede zin.

Meer weten?

Onze specialist Dennis Fokkinga komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31646257100
d.fokkinga@d-bv.nl
Wilt u door Dennis Fokkinga teruggebeld worden?

Een greep uit onze projecten

Alle projecten tonen