Meer weten?

Onze specialist Elke Polstra komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31625111233
e.polstra@d-bv.nl
Wilt u door Elke Polstra teruggebeld worden?

Gemeente Beek heeft Driven by Values gevraagd om het bestaande klimaat- en beleidsplan te herijken en tevens operationele ondersteuning te verlenen bij de voorbereiding en uitvoer van lopende en hieruit voortvloeiende projecten op gebied van klimaat en energie. Gemeente Beek koos voor deze optie als compensatie voor hun capaciteitsgebrek zo lang de vacature voor medewerker klimaat en energie nog vacant was.

Driven by Values heeft gemeente Beek een ondersteuning geboden van één tot twee dagen per week. In deze tijd heeft Driven by Values ondersteund bij het vaststellen van de ambities en doelen voor 2050 o.b.v. (inter)nationale afspraken en hiervoor beleid en strategie bedacht. Ook heeft Driven by Values de projectenportfolio voor korte en middellange termijn gedefinieerd, een prioriteitstelling voor lopende en nieuwe initiatieven en projecten ontworpen en de operationele taken uitgevoerd als plaatsvervangend medewerker klimaat en energie.

Driven by Values heeft invulling gegeven aan de eerder genoemde werkzaamheden. Concreet heeft DbV dus, na de projectopstart, een inventarisatie gemaakt van de huidige situatie waarmee een (gewenste) toekomstige situatie kon worden herleid met vervolgens een energietransitieplan om daar te geraken. Uiteindelijk is zo het klimaat- en energiebeleidsplan van gemeente Beek herijkt. De focus lag hierna voor lange tijd vooral op de ondersteuning van de beleidsambtenaar voor klimaat en energie. Driven by Values fungeerde hierin als het aanspreekpunt voor zowel burgers als medewerkers van gemeente Beek.

Meer weten?

Onze specialist Elke Polstra komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31625111233
e.polstra@d-bv.nl
Wilt u door Elke Polstra teruggebeld worden?

Een greep uit onze projecten

Alle projecten tonen