Meer weten?

Onze specialist Elke Polstra komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31625111233
e.polstra@d-bv.nl
Wilt u door Elke Polstra teruggebeld worden?

De Sittardse wijk Limbrichterveld Noord heeft als pilotproject van het Rijk de subsidie proeftuin aardgasvrije wijken ontvangen. Stichting Dubbel Duurzaam is onderdeel van het projectteam en houdt zich momenteel bezig met fase 2 van dit project: de realisatie van isolatie en HR++-beglazing. Driven by Values begeleidt en bemant Stichting Dubbel Duurzaam deels. Naar aanleiding van de transitiescans uit fase 1, waarin scenario’s werden verkend voor de realisatie van aardgasvrij, worden nu in fase 2 burgers ondersteund in verduurzamingskeuzes.

In fase 2 van het project ondersteunt Driven by Values in de selectie van de uitvoerende partijen en in de begeleiding wat betreft subsidieaanvragen. Met verschillende partijen werken Driven by Values en Stichting Dubbel Duurzaam hiervoor samen, zoals gebouweigenaren, burgers en de gemeente Sittard-Geleen. Bewoners en gebruikers van gebouwen in de wijk Limbrichterveld Noord hebben binnen dit proeftuinproject drie mogelijkheden rondom deelname: een aansluiting op warmtenet Het Groene Net, een all electric-oplossing (of anders) of geen deelname. Afhankelijk van hun keuze komen bewoners en gebruikers van Limbrichterveld Noord in hun traject naar een aardgasvrije woning in aanraking met diverse organisaties en initiatieven binnen en buiten de wijk.

Meer weten?

Onze specialist Elke Polstra komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31625111233
e.polstra@d-bv.nl
Wilt u door Elke Polstra teruggebeld worden?

Een greep uit onze projecten

Alle projecten tonen