Meer weten?

Onze specialist Roel Eerhart komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31615478421
r.eerhart@d-bv.nl
Wilt u door Roel Eerhart teruggebeld worden?

In de energiemarkt stellen marktpartijen individueel hun vragen bij de verschillende regionale netbeheerders. Dit gebeurt via verschillende communicatiekanalen. Hierdoor ontstaat er een enorm web aan communicatieknooppunten. Dit heeft tot gevolg dat er veel decentrale systemen moeten worden beheerd en er tussen de regionale netbeheerders verschillen ontstaan in de processen en de bediening van marktpartijen. Hierdoor kunnen marktpartijen niet optimaal communiceren met de regionale netbeheerders en daardoor ook hun eigen eindklanten niet optimaal bedienen.

De regionale netbeheerders zijn samen aan het werk gegaan om de serviceverlening aan marktpartijen te verbeteren. Hiervoor heeft men gezamenlijk een visie op klantbediening geformuleerd. Onderdeel van deze visie is het eenduidig inrichten én verder digitaliseren van alle klantcontacten. Dit komt samen in één centraal klantbedieningsplatform waarmee alle netbeheerders gaan werken.

Dit centrale klantbedieningsplatform heeft gevolgen voor de regionale netbeheerders. Het voorziet niet in de decentrale impact en mogelijke implementaties bij de verschillende regionale netbeheerders. Driven by Values is gevraagd om Enexis, haar betrokken team en haar ICT-landschap klaar te stomen om met het centrale platform te gaan werken.

Het beoogde resultaat is om de decentrale omgeving bij Enexis dusdanig in te richten dat er op doelmatige wijze gewerkt kan gaan worden met het centrale platform. Als dit bij alle regionale netbeheerders gebeurt kan er een hogere tevredenheid van de verschillende marktpartijen worden gerealiseerd en daarmee ook een hogere klanttevredenheid van hun eindklanten.

Meer weten?

Onze specialist Roel Eerhart komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31615478421
r.eerhart@d-bv.nl
Wilt u door Roel Eerhart teruggebeld worden?

Een greep uit onze projecten

Alle projecten tonen