Meer weten?

Onze specialist Lidewij Kemp komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31646322625
l.kemp@d-bv.nl
Wilt u door Lidewij Kemp teruggebeld worden?

De gemeente Stein heeft haar visie op de te volgen strategie voor de energietransitie in de gemeente vastgelegd in de Energievisie 2018-2021. Door het realiseren van het bijbehorende uitvoeringsprogramma, draagt de gemeente bij aan de doelen die zijn gesteld in het Klimaatakkoord. Dit doet de gemeente samen met inwoners, het bedrijfsleven en ketenpartners. Om de doelstellingen te realiseren, is onderzocht wat de potentie is voor duurzame opwek. Om locaties in beeld te krijgen waar zonneparken gerealiseerd zouden kunnen worden, zijn verschillende analyses mogelijk. Op het moment is de gemeente Stein al verder en heeft ook verschillende locaties in beeld waar zij mogelijkheden zien om een zonnepark te ontwikkelen. Eén van deze potentiële locaties voor duurzame opwek is direct naast het gemeentehuis, op de parkeerplaats bij het Steinerbos, door realisatie van een zonnedak.

Driven by Values heeft samen met Kragten een quick scan uitgevoerd waarin een initiële verkenning is gedaan van de haalbaarheid van een zonnepark op de locatie aan de Stadhouderslaan, naast het gemeentehuis. Het doel van deze quickscan is om binnen alle vijf thema’s (sociaal-maatschappelijk/ ruimtelijk & omgeving/ financieel & technisch/ procedure & juridisch/ milieu & ecologie) een eerste beeld te krijgen of het interessant genoeg is om voor deze locatie plannen uit te werken voor een zonnepark. En welke risico’s en belemmeringen (geluid/ milieu/ ecologie/ etc.) er verwacht kunnen worden. Daarnaast is inzicht gegeven in de mogelijke onderzoeken die nog uitgevoerd moeten worden in de vervolgfases.

Om te beoordelen of het interessant is om een zonnedak te realiseren op de parkeerplaats bij het gemeentehuis/ Steinerbos, is een eerste verkennend onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid. De haalbaarheid is onderzocht op aspecten binnen de thema’s. Als advies is een “go” of een “no go” gegeven per thema. De quick scan geeft de gemeente een eerste beeld of de locatie interessant genoeg is om nader te onderzoeken als potentiële locatie voor duurzame opwek. Keuzes die in het vervolg gemaakt worden, hangen ook samen met andere trajecten en ontwikkelingen die spelen binnen gemeenten: de RES en algemeen beleid voor duurzame opwek.

Meer weten?

Onze specialist Lidewij Kemp komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31646322625
l.kemp@d-bv.nl
Wilt u door Lidewij Kemp teruggebeld worden?

Een greep uit onze projecten

Alle projecten tonen