Meer weten?

Onze specialist Dennis Fokkinga komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31646257100
d.fokkinga@d-bv.nl
Wilt u door Dennis Fokkinga teruggebeld worden?

Als onderdeel van de Regionale Energiestrategie (RES) wordt van gemeenten verwacht dat zij een Regionale Structuur Warmte (RSW) uitwerken. Dit voorstel specificeert de regionale verdeling van lokaal en regionaal beschikbare warmte, met daarin opgenomen hoe het warmteaanbod, de warmtevraag en benodigde infrastructuur op regionaal niveau met elkaar verbonden kunnen worden. Voor dit traject waarin veel partijen betrokken zijn en daarmee veel (politieke) belangen gediend moeten worden, is Driven by Values gevraagd om advies en ondersteuning te bieden.

De Regionale Structuur Warmte vormt een fundament voor de Transitievisies Warmte, alsook voor lopende warmteprojecten zoals Het Groene Net. Driven by Values brengt de belangen bij elkaar, met als hoofddoel het versnellen van de warmtetransitie middels betaalbare, betrouwbare en duurzame warmtealternatieven. Om de RSW accuraat op te stellen, is een doorgronde analyse van de warmtevraag benodigd, evenals een inschatting van de warmtevraag in 2030 en een doorkijk naar 2050. Per sector is het huidige en toekomstige energieverbruik inzichtelijk gemaakt, een potentieanalyse voor de verschillende warmtestrategieën uitgevoerd en zijn de effecten daarvan op toekomstige infrastructuren in kaart gebracht. We volgen daarbij een stappenplan waarvan een nulmeting, het bepalen van de besparingspotentie, de (toekomstige) warmtevraag en het (toekomstige) warmteaanbod en tot slot het opstellen van een (sub-)Regionaal Structuurplan Warmte deel uitmaken.

Het resultaat vormt, samen met de resultaten van sub-regio’s Maastricht – Heuvelland en Parkstad onderdeel van de Regionale Energiestrategie Zuid-Limburg. Driven by Values helpt ook om de verschillende RSW’s goed op elkaar af te stemmen.

Meer weten?

Onze specialist Dennis Fokkinga komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31646257100
d.fokkinga@d-bv.nl
Wilt u door Dennis Fokkinga teruggebeld worden?

Een greep uit onze projecten

Alle projecten tonen