Meer weten?

Onze specialist Gerben Spies komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31652691528
g.spies@d-bv.nl
Wilt u door Gerben Spies teruggebeld worden?

Hoe komt mijn gemeente van een conceptbod voor de Regionale Energiestrategie (RES) tot een breed gedragen RES 1.0?

Daar kan het RES-realisatiespel, onze serious game met een interactieve basis, een cruciaal onderdeel van vormen. Dit vervolg op de Climate Chase Game (CCG) gebruikt namelijk een grondkaart van uw gemeente op groot formaat (corona-proof editie) óf wordt online gespeeld. Spelers plaatsen windturbines en zonneweiden en bediscussiëren aspecten die komen kijken bij de realisatie hiervan. Hiermee wordt de ruimtelijke impact van de implicaties van het RES-conceptbod voor uw gemeente dynamisch en op anderhalve meter afstand in beeld gebracht. Als input gebruiken we relevante inhoud uit uw concept RES: de gedefinieerde technische zoekgebieden voor zonneweiden en windturbines, en de potentie van gemeenteoverstijgende warmtebronnen, evenals de benodigde toekomstige energie-infrastructuur.

Kortom: het RES-realisatiespel is een uitstekend startpunt om samen met de gemeenteraad of bijvoorbeeld een raadswerkgroep op een interactieve manier tot een breed gedragen RES 1.0 te komen.

Waarom?

Het RES-realisatiespel draagt bij aan de bewustwording én het urgentiebesef over de benodigde veranderingen om de duurzaamheidsdoelen te behalen, zoals benoemd in de concept-RES. Het spel vormt een fundament en versneller voor de uitwerking van een gedragen Regionale Energiestrategie (RES) en de lokale bijdrage aan de CO2-emissiereductie. De spelvorm maakt het leuk en interessant: de spelers worden uitgedaagd om, op enthousiaste en gedreven wijze met een gezond gevoel voor competitie, tot het beste resultaat te komen!

Meer weten?

Onze specialist Gerben Spies komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31652691528
g.spies@d-bv.nl
Wilt u door Gerben Spies teruggebeld worden?

Een greep uit onze projecten

Alle projecten tonen