Meer weten?

Onze specialist Jo Deckers komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31611250742
j.deckers@d-bv.nl
Wilt u door Jo Deckers teruggebeld worden?

ElaadNL zet zich in voor netbeheer via Smart Charging, ofwel slim laden. Hiermee geven de netbeheerders antwoord op de vraag hoe miljoenen elektrische auto’s probleemloos en duurzaam op kunnen laden. Slim laden wordt gezien als (tijdelijk) alternatief voor kostbare netverzwaringen. Netbeheerders kunnen dan (technisch) en mogen (juridisch) door samenwerking met marktpartijen (open systeem) elektrische auto’s laden met optimaal gebruik van de capaciteit van het elektriciteitsnet.

Driven by Values zet zich in om van slim laden de norm te maken door bij te dragen aan de ontwikkeling van Smart Charging proposities. Wanneer is slim laden succesvol? Welke oplossing draagt bij aan zowel de betaalbaarheid als de betrouwbaarheid van het elektriciteitsnetwerk? Hoe zorgen we ervoor dat slim laden eenvoudig gerealiseerd kan worden? Door middel van een afwegingskader geven we antwoord op dit soort vragen, zodat de regionale netbeheerders een keuze kunnen maken uit de diverse oplossingen die zich technisch gezien reeds hebben bewezen. Wanneer die keuze is gemaakt, kan Smart Charging verder worden ingebed in wet- en regelgeving, door de markt en in de systemen van netbeheerders en andere betrokkenen.

De toepassing van slim laden maakt het mogelijk om elektrische auto’s flexibel op te laden met zoveel mogelijk energie uit zon en wind. Daarmee worden auto’s integraal onderdeel van een duurzaam elektriciteitssysteem. Slim laden draagt bovendien bij aan een verdeling van netwerkkosten die in nog grotere mate afhankelijk is van het gebruik van het netwerk, en dus eerlijker is. Door ons hiervoor in te zetten dragen we bij aan de versnelde adoptie van elektrische auto’s die zoveel mogelijk rijden op hernieuwbare energie.

Meer weten?

Onze specialist Jo Deckers komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31611250742
j.deckers@d-bv.nl
Wilt u door Jo Deckers teruggebeld worden?

Een greep uit onze projecten

Alle projecten tonen