Meer weten?

Onze specialist Roel Teeuwen komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31626556021
r.teeuwen@d-bv.nl
Wilt u door Roel Teeuwen teruggebeld worden?

Publieke laadpalen werden veelal voorzien conventionele meters, welke niet op afstand uitleesbaar zijn. Deze voldoen niet aan de eisen in de AMvB “Besluit infrastructuur alternatieve brandstoffen”, waarin een slimme meter in laadpalen vereist wordt. Bovendien passen deze meters niet bij het energiesysteem van de toekomst. Marktpartijen gaven aan dat de huidige (E)SMR5 slimme meter niet altijd past in laadpalen, en dat laadpalen groter maken geen oplossing is vanwege gemeentelijke eisen aan de maximale omvang van laadpalen. Tevens was het onduidelijk of de (E)SMR5 slimme meter geschikt is voor de omgevingscondities van laadpalen. In opdracht van Netbeheer Nederland heeft Driven by Values een uitgebreide marktconsultatie uitgevoerd om de wensen en de mogelijkheden m.b.t. slimme meters in laadpalen te onderzoeken.

Het kabinet heeft in het klimaatakkoordvoorstel een opgave neergelegd voor de mobiliteitssector voor het verminderen van de CO2 uitstoot met 7,3 Mt in 2030. Hiervoor zijn er zo’n 1,9 miljoen EV’s en zo’n 375.000 publieke laadpalen nodig. Eind 2018 waren er circa 11.000 publieke laadpalen, wat betekent dat de behoefte de komende jaren enorm gaat toenemen en de noodzaak voor een slimme meter voor laadpalen groot is.  Samen met een projectteam, bestaande uit afvaardiging van de netbeheerders, heeft Driven by Values een uitgebreide marktconsultatie uitgevoerd. Alle marktpartijen zijn hier actief in betrokken, waaronder laadpaalfabrikanten, laadpaalexploitanten, gemeentes en meterproducenten. Door een pro-actieve benadering en actief stakeholdermanagement hebben we betrokkenheid gecreëerd bij de partijen, waardoor de maximale respons uit de markt is gehaald. Na een schriftelijke consultatieronde zijn op basis van de uitkomsten verdiepingsgesprekken gevoerd met 19 marktpartijen.

Het projectteam heeft op basis van al deze informatie een goed beeld gekregen over de ontwikkelingen van de publieke laadinfrastructuur, de behoefte van de markt, de issues met slimme meters in laadpalen en de mogelijkheden die meterproducenten bieden voor compacte slimme meters. De resultaten zijn opgenomen in een publiek rapport. Op basis van de conclusies uit de marktconsultatie heeft het projectteam 3 scenario’s afgewogen en advies geleverd aan de opdrachtgevers. Op basis hiervan zijn de benodigde vervolgstappen in gang gezet om slimme meters in laadpalen mogelijk te maken.

Meer weten?

Onze specialist Roel Teeuwen komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31626556021
r.teeuwen@d-bv.nl
Wilt u door Roel Teeuwen teruggebeld worden?

Een greep uit onze projecten

Alle projecten tonen