Meer weten?

Onze specialist Privé: Dave Fokkinga komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31645220685
dave.fokkinga@d-bv.nl
Wilt u door Privé: Dave Fokkinga teruggebeld worden?

Agentschap NL ondersteunt energieprojecten, waaronder de oprichting van Warmtenetten. Het voorbereiden en uitwerken van een technisch en commercieel haalbaar warmtenet blijkt een hele opgave. Dit valt te constateren vanwege het feit dat oprichting in Nederland vaker 10 jaar tijd in beslag neemt. Op het moment dat het warmtebedrijf operationeel is, blijken resultaten zeer wisselend te zijn. Zo maakt het ene warmtebedrijf flinke verliezen waar een ander wel het hoofd boven water weet te houden of zelfs op stabiele wijze haar activiteiten weet uit te voeren. Het succesvol bedrijven van een warmtenet is dus geen gegeven. Sterker nog, de onderliggende oorzaken van dit succes zijn niet transparant voor Agentschap NL. Evenmin weten partijen die samen warmtenetten willen voorbereiden dit niet voldoende.

Om bovenstaande redenen is de opdracht verstrekt tot het in kaart brengen van de factoren die invloed uitoefenen op succes of falen. DBV heeft deze opdracht uitgewerkt. Hierbij zijn meerdere warmtebedrijven in Nederland doorgelicht. Er is gekeken naar de fasen die een warmtenet doorloopt. Daarbij is onderscheid gemaakt in de ideefase, oprichtingsfase, exploitatiefase en heroriëntatiefase.

Op basis van een methodisch kader is gekeken welke factoren per fase succes of falen beïnvloeden. De gegevens die van de warmtenetten zijn verkregen, zijn op die invloedsfactoren gelegd. Zodoende is concreet gemaakt aan welke elementen aandacht is besteed en aan welke niet of minder. Dit is gerelateerd aan de prestatie van de betreffende warmtenetten. Daaruit blijkt waarom het ene warmtenet succes heeft geoogst en het andere niet of minder.

Het resultaat van het onderzoek betreft een overzicht van elementen en aandachtspunten die per fase in voldoende mate aanwezig dienen te zijn. Het biedt daarmee inzicht in de wijze waarop gewerkt wordt aan succes. Voor Agentschap NL is het een middel om haar ondersteuning zo effectief mogelijk in te zetten. Voor warmtebedrijven vormt het een routekaart voor oprichting. Voor warmtebedrijven die reeds operationeel zijn kan het worden ingezet als evaluatiemiddel en het in beeld krijgen van benodigde stappen.

Meer weten?

Onze specialist Privé: Dave Fokkinga komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31645220685
dave.fokkinga@d-bv.nl
Wilt u door Privé: Dave Fokkinga teruggebeld worden?

Een greep uit onze projecten

Alle projecten tonen