Meer weten?

Onze specialist Mirjam Roorda-Knape komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

Wilt u door Mirjam Roorda-Knape teruggebeld worden?

In de provincie Limburg wil men een transitie naar een circulaire economie. Meer innovatie en economische groei met minder milieudruk realiseren is een belangrijke stap in de transitie naar deze verduurzaming van Limburg.

De NISP-methodologie is een bewezen methode uit Groot-Brittannië om industriële symbiose te bereiken door de grondstoffenvraag en het reststromenaanbod beter op elkaar af te stemmen. Driven By Values heeft de methode geoptimaliseerd voor de Nederlandse markt, waar er reeds meer symbiose is dan in Groot-Brittannië en er meer innovatieve ideeën nodig zijn om verdere symbiose te bereiken. Door middel van workshops wordt informatie verzameld over de aanwezige reststromen en over de vraag naar reststromen. Dit vraag en aanbod wordt vervolgens aan elkaar gekoppeld, zodat kan worden geanalyseerd waar de samenwerkingsmogelijkheden zitten. Deze kansen zijn opgepakt en bedrijven zijn begeleid naar concrete samenwerkingen en contracten.

Inmiddels is er een symbiosenetwerk opgezet, bedrijven zijn met elkaar in gesprek, 1600 kansen zijn benoemd, symbioseprojecten zijn uitgevoerd en 19 Letters of Intent zijn getekend waaraan 36 bedrijven hebben deelgenomen.

Wilt u meer weten? http://www.silver-limburg.nl/

Meer weten?

Onze specialist Mirjam Roorda-Knape komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

Wilt u door Mirjam Roorda-Knape teruggebeld worden?
Wilt u ook op succesvolle wijze investeren in een duurzame toekomst? Neem vrijblijvend contact op

Gerelateerde projecten

Alle projecten tonen