Meer weten?

Onze specialist Privé: Mirjam Roorda-Knape komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

Wilt u door Privé: Mirjam Roorda-Knape teruggebeld worden?

In de provincie Limburg wil men een transitie naar een circulaire economie. Meer innovatie en economische groei met minder milieudruk realiseren is een belangrijke stap in deze transitie.

De NISP-methodologie is een bewezen methode uit Groot-Brittannië om industriële symbiose te bereiken door de grondstoffenvraag en het reststromenaanbod beter op elkaar af te stemmen. Driven by Values heeft de methode geoptimaliseerd voor de Nederlandse markt, waar reeds meer symbiose is dan in Groot-Brittannië en innovatieve ideeën nodig zijn om symbiose verder te ontwikkelen. Door middel van workshops wordt informatie verzameld over de aanwezige reststromen en over de vraag naar reststromen. Dit vraag en aanbod wordt vervolgens aan elkaar gekoppeld, zodat kan worden geanalyseerd waar de samenwerkingsmogelijkheden zitten. Deze kansen zijn opgepakt en bedrijven zijn begeleid naar concrete samenwerkingen en contracten.

Inmiddels is er een symbiose netwerk opgezet, bedrijven zijn met elkaar in gesprek, 1600 kansen zijn benoemd, symbiose projecten zijn uitgevoerd en 19 Letters of Intent met 36 deelnemende bedrijven zijn getekend.

Meer weten?

Onze specialist Privé: Mirjam Roorda-Knape komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

Wilt u door Privé: Mirjam Roorda-Knape teruggebeld worden?

Een greep uit onze projecten

Alle projecten tonen