Meer weten?

Onze specialist Dennis Fokkinga komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31646257100
d.fokkinga@d-bv.nl
Wilt u door Dennis Fokkinga teruggebeld worden?

Om uitvoering te geven aan de afspraken van het Klimaatakkoord zullen de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen, net als alle andere gemeenten in Nederland, al vóór 2030 woningen en gebouwen in enkele wijken van een alternatief voor aardgas moeten voorzien. Hiervoor is het aan de gemeenten om uiterlijk eind 2021 een Transitievisie Warmte op te stellen en een realistisch plan van aanpak te presenteren. Vanwege de omvang en complexiteit van dit project, en de daarvoor benodigde specialistische kennis en ervaring, hebben de drie gemeenten gezamenlijk aan Driven by Values gevraagd om hen te ondersteunen. De drie gemeenten hebben op verschillende gebieden overeenkomstige kenmerken. Door samen op te trekken wordt kennis en ervaring intensief gedeeld en het leidt tot synergie.

Samen met de gemeenten en andere lokale en regionale belanghebbenden, ontwikkelen wij een integraal afwegingskader op maat met als resultaat een weloverwogen indeling van warmteoplossingsstrategieën op pandniveau. Hierbij passen we een pragmatisch maar weloverwogen drie-faseplan toe met allereerst het laaghangend fruit (nu tot 2025), als tweede de panden, buurten en wijken met potentie (2025 tot 2030) en als laatste het no-regretkader (2030 tot 2050). Het resultaat is een goed afgewogen en breed gedragen transitievisie en routekaart, met oog voor de belangen van de betrokken stakeholders. Daarbij leveren we indien gewenst ook ondersteuning ten behoeve van, dat mag een gemeente zelf invullen, subsidieaanvragen Proeftuin Aardgasvrije Wijken (PAW), omgevingsmanagement en participatie en het organiseren van de transitie in pilotwijken. DbV hecht vanuit ‘duurzaamheid in brede zin’ veel belang aan kennisoverdracht aan de ambtenaren en bestuurders van onze opdrachtgevers.

Meer weten?

Onze specialist Dennis Fokkinga komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31646257100
d.fokkinga@d-bv.nl
Wilt u door Dennis Fokkinga teruggebeld worden?

Een greep uit onze projecten

Alle projecten tonen