Meer weten?

Onze specialist Roel Teeuwen komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31626556021
r.teeuwen@d-bv.nl
Wilt u door Roel Teeuwen teruggebeld worden?

Consumenten met een gasaansluiting die voor korte of lange termijn geen aardgas willen afnemen kunnen bij hun regionale netbeheerder hebben twee mogelijkheden: afsluiting van de gasaansluiting (in de volksmond vaak verzegelen genoemd) of verwijdering van gasaansluiting. Door de energietransitie willen steeds meer mensen definitief van aardgas af. Zowel verzegeling als verwijdering zijn van oorsprong niet ingericht op deze trend. Ook boden de netbeheerders deze producten aan onder verschillende voorwaarden, wat leidt tot vragen van klanten en de media. De gezamenlijke netbeheerders hebben in sectorverband de handen ineengeslagen om een uniform sectorbeleid te ontwikkelen voor deze producten, geschikt voor woningen die definitief van het aardgas af gaan.

 

Driven by Values is gevraagd het programmamanagement te verzorgen voor dit traject, waar iedere regionale netbeheerders bij betrokken is. Naast uniformering van de technische werkwijze is onder andere ook gekeken naar juridische aspecten en klant processen.

 

Het resultaat is een uniform beleid voor beide producten bij de regionale netbeheerders, wat zorgt voor duidelijkheid bij de consument. Dit is een omvangrijk en politiek gevoelig traject, aangezien de maatschappij de kosten die in rekening worden gebracht als een ‘gasafsluitboete’ ziet die moeilijk te rijmen valt met de, ook door de netbeheerders ondersteunde, beweging om van het aardgas af te gaan. Desondanks kost het verwijderen van de aardgasaansluiting en de gasnetten die hun functie verliezen geld. Het gaat dan ook met name over de vraag: Wie moet deze kosten dragen? Op dit moment betaalt de voorlopende consument die aardgasloos wil wonen, en het zou niet eerlijk om ze af te wentelen op de consumenten die nog wel gas gebruiken. Moet dit niet anders? Daar is de politiek aan zet.

Meer weten?

Onze specialist Roel Teeuwen komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31626556021
r.teeuwen@d-bv.nl
Wilt u door Roel Teeuwen teruggebeld worden?

Een greep uit onze projecten

Alle projecten tonen