Meer weten?

Onze specialist Lidewij Kemp komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31646322625
l.kemp@d-bv.nl
Wilt u door Lidewij Kemp teruggebeld worden?

De gemeente Lingewaard heeft tot doel om het verduurzamen bij bedrijven te bevorderen. Ook de bedrijven gaan zo een bijdrage leveren aan de ambities en doelstellingen op het gebied van verduurzaming en als onderdeel hiervan ook energiebesparing. Deze stappen leveren een bijdrage aan de totaalopgave waar wij als maatschappij voor staan in het algemeen, en ook meer specifiek aan de doelstellingen van de gemeente Lingewaard op dat gebied. Het doel is om naast de initiatieven voor verduurzaming die al hebben plaatsgevonden, nu meer bedrijven stappen te laten nemen op het gebied van energiebesparing en de omschakeling naar duurzame opwek van energie. Om concrete stappen te kunnen zetten, is ervoor gekozen te beginnen met dit verduurzamen bij één van de bedrijventerreinen in de gemeente, namelijk Agropark. Bedrijventerrein Agropark is één van de tien bedrijventerreinen in de gemeente Lingewaard, nabij de A15. Het maakt onderdeel uit van het tuinbouwontwikkelingsgebied NEXTGarden en kenmerkt zicht doordat de bedrijven op het terrein zijn gelieerd aan de land- en tuinbouwsector. Het bedrijventerrein beslaat in totaal ca. 25 ha. De doelstelling van de gemeente Lingewaard is het stimuleren van duurzaamheid bij alle bedrijven. De pilot voor verduurzaming van het Agropark kan daarbij als voorbeeld dienen voor de overige bedrijven(terreinen) in de gemeente.

De gemeente Lingewaard heeft Driven by Values gevraagd te ondersteunen in het stimuleren van bedrijven om te verduurzamen, door ze te informeren, inspireren en ontzorgen. Deze 3 woorden vormen de kern van de aanpak voor verduurzaming. In het algemeen werkt een mix van dergelijke insteken het beste, om ervoor te zorgen dat bedrijven stappen ondernemen. Dit heeft onder andere te maken met de argumenten waarom bedrijven (nog) geen stappen hebben gezet op het gebied van energiebesparing en duurzaamheid. Een reden waarom bedrijven nog achterblijven, is dat duurzaamheid geen prioriteit heeft binnen hun onderneming. Het verhogen van de prioriteit van verduurzaming op de agenda van de ondernemingen, is de doelstelling van dit traject. Onder andere door bedrijven te informeren op de kansen op besparingen van de energierekening. En informeren over de mogelijkheden specifiek voor hun onderneming, bijvoorbeeld over concrete maatregelen of waar en hoe te beginnen.

In de aanpak voor verduurzaming van het bedrijventerrein kunnen globaal 5 stappen onderscheiden worden:  inventariseren, communiceren, Plan van Aanpak opstellen, realiseren en monitoren. Per stap zijn verschillende activiteiten en tools te onderscheiden. Al deze stappen zijn van belang, maar vooral de stap “Realiseren” is een belangrijke. Niet alleen plannen maken of opties afwegen, maar concrete actie richting energiebesparing: “Bedrijventerrein Agropark gaat energie besparen!”.

Door een mix van inspireren, informeren en ontzorgen van bedrijven worden concrete stappen gezet in het verduurzamen van bedrijventerrein Agropark in gemeente Lingewaard. Deze aanpak kan vervolgens ook toegepast worden op één van de tien andere bedrijventerreinen in de gemeente.

Meer weten?

Onze specialist Lidewij Kemp komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31646322625
l.kemp@d-bv.nl
Wilt u door Lidewij Kemp teruggebeld worden?

Een greep uit onze projecten

Alle projecten tonen