Meer weten?

Onze specialist Lidewij Kemp komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31646322625
l.kemp@d-bv.nl
Wilt u door Lidewij Kemp teruggebeld worden?

In het SER Energieakkoord wordt een forse energiebesparing bij bedrijven beoogd. Verschillende gemeenten hebben het plan opgevat om bedrijven te stimuleren om deze energiebesparing te versnellen. De gemeenten doen dit door bedrijven actief te benaderen en te faciliteren in het inzichtelijk maken van het verduurzamingspotentieel van hun vastgoed. Naast het stimuleren is ook voor bedrijven een wettelijke verplichting: het Activiteitenbesluit van de Wet Milieubeheer. Deze bevat de Erkende Maatregelenlijsten (EML) waarin energiebesparende maatregelen worden voorgeschreven. Alle maatregelen die zich binnen vijf jaar terugverdienen, zijn voor bedrijven verplicht om uit te voeren. De verplichting geldt voor de bedrijven in de categorie middenverbruik: meer dan 25.000 mgas en/of 50.000 kWh elektriciteitsverbruik per jaar.

Diverse gemeenten hebben Driven by Values de opdracht gegeven om bedrijven op bedrijventerreinen te benaderen, met als doel het uitvoeren van energiescans bij deze bedrijven. De energiescan geeft de bedrijven inzicht in de mogelijkheden om de energieprestaties van hun vastgoed te verbeteren. Met deze scans is onderzocht welke maatregelen voor energiebesparing (o.a. op het gebied van isolatie, verwarming, ventilatie, verlichting) al zijn uitgevoerd en welke nog kunnen (of moeten) worden toegepast.

Het resultaat van deze energiescans heeft geleid tot inzicht in het besparingspotentieel voor de energierekening. Ook hebben de bedrijven inzicht gekregen op het gebied van wettelijke verplichtingen die voor hen gelden. Naast het uitvoeren van de energiescans heeft Driven by Values presentaties gegeven bij ondernemersverenigingen om zo ook andere bedrijven te stimuleren om de energieprestaties van het vastgoed te verbeteren.

Meer weten?

Onze specialist Lidewij Kemp komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31646322625
l.kemp@d-bv.nl
Wilt u door Lidewij Kemp teruggebeld worden?

Een greep uit onze projecten

Alle projecten tonen