Meer weten?

Onze specialist Lidewij Kemp komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31646322625
l.kemp@d-bv.nl
Wilt u door Lidewij Kemp teruggebeld worden?

Om haar ambitie op het gebied van duurzaamheid te realiseren, is de gemeente Voerendaal bezig met verschillende trajecten en projecten die bijdragen aan de doelstellingen. Eén van die trajecten is het verduurzamen van de eigen vastgoedportefeuille. De gemeente heeft Driven by Values gevraagd in kaart te brengen wat de potentie is voor verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed: waaronder het gemeentehuis, de gemeentewerf, sportaccommodaties, gemeenschapshuizen, cultuur gebouwen, etc.). De gemeente had hierbij behoefte aan een goede strategie: welke maatregelen voor verduurzaming kunnen er uitgevoerd worden? Wat zijn vanuit technische, financiële en organisatorische haalbaarheid goede keuzes? Welke route kunnen we het beste volgen voor de realisatie?

Driven by Values helpt de gemeente Voerendaal bij het ontwikkelen van een duurzame vastgoedstrategie (ook wel routekaart) voor verduurzaming. Deze routekaart is ontwikkeld in vier stappen: allereerst heeft Driven by Values een analyse gemaakt van de huidige situatie (gebouwscans). Dit heeft geleid tot een overzicht van technisch haalbare maatregelen voor verduurzaming. Hiervan is door middel van een businesscase (investeringskosten en verwachte besparingen op elektriciteit- en gasverbruik) inzicht gegeven in de financiële haalbaarheid van verduurzaming van de gebouwen. Op basis hiervan is samen met de gemeente een te volgen strategie uitgestippeld voor de verduurzaming van de vastgoedportefeuille: de routekaart.

Deze duurzame vastgoedstrategie in de vorm van een routekaart geeft het potentieel weer voor verduurzaming, samen met de bijbehorende benodigde investering en de verwachte jaarlijkse besparingen op de energierekening. En de bijdrage van dit traject aan de milieudoelstellingen van de gemeente Voerendaal. De stip op de horizon voor deze routekaart is een energieneutrale vastgoedportefeuille.

“Als gemeente Voerendaal hebben we als doel om het gemeentelijk Vastgoed conform de afspraken binnen Parkstad te verduurzamen. Maar hoe doe je dat? Met de zeer deskundige hulp van DbV is het ons gelukt een routekaart te maken. Met een duidelijk stappenplan en procesbeschrijving zijn we erin geslaagd om de investeringen en terugverdientijden goed overzichtelijk te maken. Ook op het gebied van het financieren is een duidelijke strategie gegeven. Het enthousiasme van de medewerkers van DbV heeft mede ertoe geleid dat er een plan ligt waarmee we als gemeente Voerendaal op het gebied van duurzaamheid een flinke stap in de goede richting kunnen nemen” (Erik Wolters – gemeentelijke accommodaties, verduurzamen gemeentelijk vastgoed en mobiliteit bij gemeente Voerendaal).

Meer weten?

Onze specialist Lidewij Kemp komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31646322625
l.kemp@d-bv.nl
Wilt u door Lidewij Kemp teruggebeld worden?

Een greep uit onze projecten

Alle projecten tonen