Meer weten?

Onze specialist Lidewij Kemp komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31646322625
l.kemp@d-bv.nl
Wilt u door Lidewij Kemp teruggebeld worden?

Verschillende gemeenten hebben duurzaamheid en de energietransitie als belangrijke speerpunten. In dit kader zijn verschillende trajecten opgestart om een versnelling te brengen in de vermindering van CO₂-uitstoot van de eigen gemeentelijke panden. Om zelf het goede voorbeeld te geven wensen de gemeenten ook haar eigen gebouwen te verduurzamen. Een ander kader dat meespeelt naast de ambitie van de gemeenten is de wetgeving: landelijk bestaat de verplichting (vanuit Wet Milieubeheer), vanuit de zogenaamde Energiebesparingsplicht, om maatregelen te treffen voor energiebesparing die binnen 5 jaar terugverdiend worden. Daarnaast is aan de orde de regel om voor 2023 kantoorgebouwen op het niveau te brengen van minimaal energielabel C.

Verschillende gemeenten hebben Driven by Values gevraagd in kaart te brengen wat het verduurzamingspotentieel is van het gemeentelijk vastgoed. Hiertoe heeft Driven by Values energiescans van het vastgoed uitgevoerd en vervolgens een advies opgesteld over het potentieel voor verduurzaming. Vanuit de technische (on)mogelijkheden van de gebouwen is nagegaan welke energiebesparende maatregelen gerealiseerd kunnen worden op onder andere het gebied van isolatie, verwarming, ventilatie en verlichting. Hierbij is onderscheid gemaakt in wettelijk verplichte maatregelen en verdere maatregelen voor een verbetering naar energielabel A. Vervolgens zijn de financiële consequenties (investeringen en besparingen in kaart gebracht om zo besluitvorming mogelijk te maken. Daarnaast heeft Driven by Values geadviseerd over organisatorische gevolgen en financieringsopties.

Op basis van de uitkomst van het advies over het verduurzamingspotentieel zijn een aantal uitvoeringsplannen uitgewerkt. In een aantal gevallen is de uitvoering begeleid door Driven by Values. Daarnaast kan met de ervaringen met de verduurzaming van een aantal panden een vertaalslag worden gemaakt naar de totale gemeentelijke vastgoedportefeuilles worden gemaakt.

Meer weten?

Onze specialist Lidewij Kemp komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31646322625
l.kemp@d-bv.nl
Wilt u door Lidewij Kemp teruggebeld worden?

Een greep uit onze projecten

Alle projecten tonen