Verduurzaming gemeentelijke panden in Maastricht en Sittard-Geleen

Meer weten?

Onze specialist Mirjam Roorda-Knape komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

Wilt u door Mirjam Roorda-Knape teruggebeld worden?

Driven By Values heeft voor de gemeenten Maastricht en Sittard-Geleen inzichtelijk gemaakt hoe de gemeentelijke panden verduurzaamd kunnen worden. Driven By Values heeft hiervoor de huidige situatie geanalyseerd, de mogelijke verduurzamingsmaatregelen in kaart gebracht en business cases opgesteld. Hierdoor werd inzichtelijk welke verduurzamingsmaatregelen de gemeenten het beste kunnen nemen en wat de kosten en baten daarvan zijn. In beide gemeenten zijn hierop door de gemeenteraad middelen vrijgegeven om de gemeentelijke panden aan te pakken en te verduurzamen.

Voor de eerste projecten is er inmiddels 1,3 miljoen vrijgemaakt om deze verduurzamingsmaatregelen te nemen.

Meer weten?

Onze specialist Mirjam Roorda-Knape komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

Wilt u door Mirjam Roorda-Knape teruggebeld worden?
Wilt u ook op succesvolle wijze investeren in een duurzame toekomst? Neem vrijblijvend contact op

Gerelateerde projecten

Alle projecten tonen