Meer weten?

Onze specialist Mirjam Roorda-Knape komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

Wilt u door Mirjam Roorda-Knape teruggebeld worden?

Diverse gemeenten willen aan de slag met het verduurzamen van de eigen gebouwen. Driven by Values is gevraagd om maatregelen inzichtelijk te maken, business cases door te rekenen en uitvoeringsprogramma’s op te zetten en projecten te begeleiden.

Driven By Values heeft de huidige situatie geanalyseerd, de mogelijke verduurzamingsmaatregelen in kaart gebracht en business cases opgesteld. Hierdoor werd inzichtelijk welke verduurzamingsmaatregelen de gemeenten het beste kunnen nemen en wat de kosten en baten daarvan zijn. Een uitvoeringsplan is opgesteld en de uitvoering is in een aantal gevallen door Driven By Values begeleid.

Meer weten?

Onze specialist Mirjam Roorda-Knape komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

Wilt u door Mirjam Roorda-Knape teruggebeld worden?
Wilt u ook op succesvolle wijze investeren in een duurzame toekomst? Neem vrijblijvend contact op

Gerelateerde projecten

Alle projecten tonen