Meer weten?

Onze specialist Privé: Mirjam Roorda-Knape komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

Wilt u door Privé: Mirjam Roorda-Knape teruggebeld worden?

In 2020 is 14% van de benodigde energie in Limburg hernieuwbaar geproduceerd. Dat is de opgave waar de provincie Limburg door uitvoering van het POL hard aan werkt. Realisatie van grootschalige duurzame energieprojecten in Limburg is nodig om het gestelde doel te halen maar door de omvang is dit niet altijd eenvoudig. Samenwerking met een groot aantal diverse stakeholders is cruciaal en maakt de uitvoering complex. Tel daar het ‘NIMBY’- effect van vooral zon- en windprojecten en technische- en inpassingsvraagstukken bij op, en de kans op vertraging in de realisatie is groot.

De provincie heeft op hoofdlijnen kaders in het POL gesteld en legt de uitvoering en verdere ruimtelijke planvorming voor wind- en zonne-energie in handen van de gemeenten. De provincie treedt op als adviseur, bruggenbouwer en aanjager en ondersteunt gemeenten o.a. met de inzet van een Versnellingsteam Energie. Driven by Values is in dit Versnellingsteam de expert in het vormgeven en adviseren over het proces om tot realisatie en afstemming met de omgeving te komen. Zij ontwerpt gezamenlijk met gemeenten de processen en omgevingsstrategie en treedt op als omgevingsmanager indien gewenst. Taken lopen uiteen van planning en opzet van projecten, beleidstrajecten met gemeenten maar ook initiatiefnemers en coöperaties, tot en met inhoudelijke advisering over wind en zon en opzetten omgevingsparticipatie. Met name het invullen en uitvoeren van omgevingsmanagement speelt een steeds belangrijkere rol bij opwek van wind- en zonne-energie. De kracht is dat opgedane kennis in de projecten gedeeld wordt met andere gemeenten zodat niet opnieuw het wiel uitgevonden hoeft te worden, maar juist het momentum in stand blijft.

Zo is sinds de instelling van het versnellingsteam is in meer dan de helft van alle gemeenten van Limburg door middels van werksessies de bewustwording rondom de energietransitie en de impact op de ruimte vergroot. Daarnaast is een vijftal omgevingsvergunningen verleend voor de realisatie van windprojecten. In deze projecten is gekozen voor een transparant proces waardoor de omgeving geïnformeerd werd. Alle projecten worden deels of volledig coöperatief ontwikkeld en worden in overleg met de omgeving uitgevoerd. De omgeving profiteert mee van deze ontwikkelingen en dat maakt deze aanpak tot een succes. Het versnellingsteam heeft hier een belangrijke bijdrage aan geleverd.

Meer weten?

Onze specialist Privé: Mirjam Roorda-Knape komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

Wilt u door Privé: Mirjam Roorda-Knape teruggebeld worden?

Een greep uit onze projecten

Alle projecten tonen