Meer weten?

Onze specialist Mirjam Roorda-Knape komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

Wilt u door Mirjam Roorda-Knape teruggebeld worden?

In 2020 is 14% van de benodigde energie in Limburg hernieuwbaar geproduceerd. Dat is de opgave waar de provincie Limburg door uitvoering van het POL hard aan werkt. De provincie Limburg legt de ruimtelijke planvorming voor wind- en zonne-energie in handen van de gemeenten. De provincie treedt op als adviseur, bruggenbouwer en aanjager en ondersteunt gemeenten o.a. met de inzet van een Versnellingsteam Energie.

Realisatie van grootschalige duurzame energieprojecten in Limburg is nodig om het gestelde doel te halen maar niet altijd eenvoudig. Samenwerking met een groot aantal diverse stakeholders is cruciaal en maakt de uitvoering complex. Tel daar het ‘NIMBY’- effect van vooral zon- en windprojecten en technische- en inpassingsvraagstukken bij op, en de kans op vertraging in de realisatie is groot.

Om tot realisatie te komen is daarom een overzichtelijk proces, goede samenwerking tussen de provincie en gemeenten en een goede interne organisatie bij gemeenten nodig. Het Versnellingsteam Energie speelt hierbij een belangrijke rol. Driven by Values levert de procesbegeleider voor het versnellingsteam.

Meer weten?

Onze specialist Mirjam Roorda-Knape komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

Wilt u door Mirjam Roorda-Knape teruggebeld worden?
Wilt u ook op succesvolle wijze investeren in een duurzame toekomst? Neem vrijblijvend contact op

Gerelateerde projecten

Alle projecten tonen