Meer weten?

Onze specialist Benjamin Vanelslande komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31621978804
b.vanelslande@d-bv.nl
Wilt u door Benjamin Vanelslande teruggebeld worden?

Gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein hebben aan Driven by Values gevraagd voor het opstellen van warmteplannen voor deze gemeenten. Een concreet en integraal warmteplan dat inzicht geeft in de potentie van warmte voor de energietransitie in deze regio en hoe die potentie daadwerkelijk kan worden benut. De wens van de gemeenten is de plannen aan te laten sluiten op of te integreren in bestaande regionale plannen.

Driven by Values werkt aan een geïntegreerd warmteplan voor de gemeenten Sittard-Geleen, Stein en Beek. Dit wordt een samenhangend plan waarin de mogelijkheden geschetst worden voor de verschillende gemeenten,wijken en de regio. Het streven is realisering van de energie- en duurzaamheidsdoelstellingen en waarin Het Groene Net duidelijk gepositioneerd wordt. In het integrale plan wordt per gemeente afzonderlijk een inventarisatie uitgevoerd om de potentie van het aanbod (restwarmte, aardwarmte, bodemenergie, biomassaverbranding, biogas en/of zonnewarmte) en de potentiële vraag voor de genoemde gemeenten in kaart te brengen. Vervolgens wordt per gemeente een plan van aanpak opgesteld. Ook wordt inzichtelijk gemaakt hoe door gezamenlijke uitvoering organisatorisch-bestuurlijke en financiële voordelen te behalen zijn.

Meer weten?

Onze specialist Benjamin Vanelslande komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31621978804
b.vanelslande@d-bv.nl
Wilt u door Benjamin Vanelslande teruggebeld worden?

Gerelateerde projecten

Alle projecten tonen