Meer weten?

Onze specialist Benjamin Vanelslande komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31621978804
b.vanelslande@d-bv.nl
Wilt u door Benjamin Vanelslande teruggebeld worden?

Gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein hebben aan Driven by Values gevraagd voor het opstellen van warmteplannen voor deze gemeenten. Een concreet en integraal warmteplan dat inzicht geeft in de potentie van warmte voor de energietransitie in deze regio en hoe die potentie daadwerkelijk kan worden benut. De wens van de gemeenten is de plannen aan te laten sluiten op of te integreren in bestaande regionale plannen.

Driven by Values zal een geïntegreerd warmteplan voor de gemeenten Sittard-Geleen, Stein en Beek opstellen. Het zal een samenhangend plan zijn waarin de mogelijkheden geschetst worden voor de verschillende gemeenten (en wijken) en voor de regio om de energie-/duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren en waarin Het Groene Net duidelijk gepositioneerd wordt. In het integrale plan zal per gemeente afzonderlijk een inventarisatie worden uitgevoerd om de potentie van het aanbod (restwarmte, aardwarmte, bodemenergie, biomassaverbranding, biogas en/of zonnewarmte) en de potentiële vraag voor de genoemde gemeenten in kaart te brengen. Vervolgens wordt per gemeente een plan van aanpak opgesteld over hoe het plan ten uitvoer te brengen. Ook wordt inzichtelijk gemaakt hoe door gezamenlijke uitvoering organisatorisch-bestuurlijke en financiële voordelen te behalen zijn

Meer weten?

Onze specialist Benjamin Vanelslande komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31621978804
b.vanelslande@d-bv.nl
Wilt u door Benjamin Vanelslande teruggebeld worden?
Wilt u ook op succesvolle wijze investeren in een duurzame toekomst? Neem vrijblijvend contact op

Gerelateerde projecten

Alle projecten tonen