Meer weten?

Onze specialist Privé: Dave Fokkinga komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31645220685
dave.fokkinga@d-bv.nl
Wilt u door Privé: Dave Fokkinga teruggebeld worden?

Kleinverbruikers van energie betalen maandelijks de kosten daarvan aan hun energieleverancier. De netbeheerders zorgen voor het transport van die energie. Ongeveer tweederde deel van de energievraag betreft ruimteverwarming en verwarming van tapwater (badkamer, keuken). Het voorzien in deze warmte gebeurt grotendeels middels gaslevering. Duurzaam alternatief betreft warmtelevering. Hierbij wordt als het ware minder energie verkwist (lage temperatuurlevering in plaats van hoge temperatuurlevering die voor andere doeleinden effectiever gebruikt kan worden).

Energiewetten zorgen ervoor dat de prijzen van energie gebonden zijn aan bepaalde maxima. Daarmee wordt voorkomen dat kleinverbruikers teveel betalen. Echter, deze wetgeving was eerder niet van kracht voor warmtelevering. Daarmee bestond een prijsrisico voor de kleinverbruiker. Dit risico vormde de aanleiding tot definitie van de zogenaamde “Warmtewet”. In deze wet zijn de tariefcomponenten van warmte beschreven en gebonden aan maxima. Dit betekende voor de warmtebedrijven dat zij hun tarieven dienden te controleren en te borgen dat deze onder de maxima lagen.

Binnen Ennatuurlijk is hiervoor een implementatieproject opgestart. Daarbij is als eerste gekeken naar de huidige tarieven en het verschil met de tarieven uit de warmtewet. Deze analyse vormde de basis voor invoering van de nieuwe tarieven. Daarmee is tevens de impact op het warmtebedrijf in beeld gebracht. Het project heeft geresulteerd in een nieuwe situatie die zowel haalbaar is voor het warmtebedrijf én de kleinverbruikers beschermt zoals in de wet is opgenomen. Daarmee is het afnemen van warmte door de aangesloten verbruikers van Ennatuurlijk niet gebonden aan hogere tarieven dan die van gaslevering.

Meer weten?

Onze specialist Privé: Dave Fokkinga komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31645220685
dave.fokkinga@d-bv.nl
Wilt u door Privé: Dave Fokkinga teruggebeld worden?

Een greep uit onze projecten

Alle projecten tonen