Meer weten?

Onze specialist Fiona Schepers komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31611108426
f.schepers@d-bv.nl
Wilt u door Fiona Schepers teruggebeld worden?

De zeven gemeenten in Parkstad willen graag verduurzamen. Hiervoor hebben zij energiebeleid (PALET) opgesteld en werken zij hard aan de uitvoering. Voor windenergie willen zij graag de samenwerking bevorderen tussen de gemeenten en daarbij de synergie opzoeken. Voor deze opdracht hadden de gemeenten behoefte aan specialistische kennis over windenergie en procesbegeleiding voor het traject tot realisatie van windprojecten. Driven by Values is gevraagd deze expertise te leveren en het proces bij de gemeenten te begeleiden richting een daadwerkelijke vergunningaanvraag voor één of meerdere windenergieprojecten.

Driven by Values vervult de rol van windcoördinator in dit project. Dit betekent dat zij de diverse processen in de gemeenten mede ontwerpt, het omgevingsmanagement vormgeeft en ook actief workshops en grotere bijeenkomsten met burgers faciliteert. Zij houdt daarbij oog voor de diverse belangen van de stakeholders inclusief het bestuur van de diverse gemeenten. Daarnaast worden inhoudelijke kennis over het onderwerp en de ervaringen in andere gemeenten ingebracht om kennis die elders is opgedaan vooral te benutten en het proces te versnellen.

Samen met de gemeenten in Parkstad is gekeken naar windenergie op hun eigen grondgebied en in relatie tot elkaar. Als resultaat is in alle zeven gemeenten een proces dan wel plan van aanpak afgestemd waarin wordt aangegeven hoe de specifieke gemeente omgaat met windenergie realisatie in de komende jaren. Op dit moment wordt uitvoering gegeven aan die plannen. Concreet betekent dit dat in Landgraaf, Brunssum en Parkstad-Zuid bekeken wordt of windenergie realiseerbaar is. De diverse gemeenten lopen daarin hun eigen maatwerk traject en bevinden zich in verschillende fasen. Voor Parkstad-Zuid is een proces met de omgeving opgezet waarin naast een startbijeenkomst met de drie wethouders ook een werkgroep vanuit de omgeving is gevormd die in verschillende sessies hebben meegedacht over voordeel en locaties. Zie hier voor de resultaten van deze sessie: https://www.windenergieparkstad.nl/

Meer weten?

Onze specialist Fiona Schepers komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31611108426
f.schepers@d-bv.nl
Wilt u door Fiona Schepers teruggebeld worden?

Een greep uit onze projecten

Alle projecten tonen