Meer weten?

Onze specialist Mirjam Roorda-Knape komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

Wilt u door Mirjam Roorda-Knape teruggebeld worden?

Windenergie is een belangrijke bron van duurzame energie. Om de realisatie een impuls te geven heeft de provincie Zuid-Holland behoefte aan expertise op windenergie, strategische denkkracht en advisiering van het bestuur. Driven by Values is gevraagd voor tijdelijke versterking van het energieteam.

Twee dagen in de week is een strategisch adviseur windenergie gedetacheerd bij de provincie Zuid-Holland. Ontwerp van de aanpak voor de realisatie van windturbines was de basis waarna o.a de volgende taken zijn uitgevoerd: bestuursadvisering, begeleiding en voorbereiding van bewonersavonden, vertegenwoordiging en presentaties voor gemeenteraden, visievormgeving, beleidsontwikkeling en uitvoeringsplan opstelling.

Concrete stappen worden gezet in de realisatie van windenergie op land in de provincie Zuid-Holland. Daarnaast zal door de versterking en inzet van Driven By Values de provincie haar rol als regisseur windenergie kunnen verstevigen. Er is nu een eenduidige (bestuurlijke) lijn in de uitvoering en de gemeenten en provincie zijn gestart met de vergunning trajecten.

Meer weten?

Onze specialist Mirjam Roorda-Knape komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

Wilt u door Mirjam Roorda-Knape teruggebeld worden?

Gerelateerde projecten

Alle projecten tonen