Meer weten?

Mirjam krijgt energie van het opzetten, coördineren en begeleiden van duurzaamheidsprojecten en het inzetten van mensen op competenties. Ze denkt in kansen en zet graag concrete stappen richting een duurzame samenleving. Door middel van samenwerking behaalt zij resultaten.
Wilt u door Mirjam Roorda-Knape teruggebeld worden?

Windenergie is een belangrijke bron van duurzame energie. Om de realisatie een impuls te geven heeft de provincie Zuid-Holland behoefte aan expertise op windenergie, strategische denkkracht en advisiering van het bestuur. Driven by Values is gevraagd voor tijdelijke versterking van het energieteam.

Twee dagen in de week is een strategisch adviseur windenergie gedetacheerd bij de provincie Zuid-Holland. Ontwerp van de aanpak voor de realisatie van windturbines was de basis waarna o.a de volgende taken zijn uitgevoerd: bestuursadvisering, begeleiding en voorbereiding bewonersavonden, vertegenwoordiging en presentatie gemeenteraden, vormgeven visie, beleid en uitvoeringsplan.

Concrete stappen worden gezet in de realisatie van windenergie op land in de provincie Zuid-Holland. Daarnaast zal door de versterking en inzet van Driven By Values de provincie haar rol als regisseur windenergie kunnen verstevigen. Er is nu een eenduidige (bestuurlijke) lijn in de uitvoering en de gemeenten en provincie zijn gestart met de vergunning trajecten.

Meer weten?

Mirjam krijgt energie van het opzetten, coördineren en begeleiden van duurzaamheidsprojecten en het inzetten van mensen op competenties. Ze denkt in kansen en zet graag concrete stappen richting een duurzame samenleving. Door middel van samenwerking behaalt zij resultaten.
Wilt u door Mirjam Roorda-Knape teruggebeld worden?
Wilt u ook op succesvolle wijze investeren in een duurzame toekomst? Neem vrijblijvend contact op

Gerelateerde projecten

Alle projecten tonen