Meer weten?

Onze specialist Lidewij Kemp komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31646322625
l.kemp@d-bv.nl
Wilt u door Lidewij Kemp teruggebeld worden?

Bodemzorg Limburg richt zich op het beheren en beheersen van afgewerkte stortplaatsen in Limburg. De verantwoordelijkheid hierbij is het zorgdragen voor het beheer van de locatie en voor de bodem. Daarnaast is een onderdeel hiervan het samen met gemeenten vinden van duurzame oplossingen voor gesloten stortplaatsen en andere verontreinigde locaties. Het ontwikkelen van zonneweides is één van die duurzame oplossingen. Nadat de ontwikkeling van diverse zonneparken op verschillende locaties in Limburg is opgestart, onderzoekt Bodemzorg Limburg nu ook de mogelijkheden voor een zonnepark can circa 7 hectare in Venray. 

Alvorens hoge kosten worden gemaakt en burgers intensief worden betrokken, dient de haalbaarheid te worden getoetst. Deze toetsing heeft betrekking op verschillende perspectieven (financieel, ruimtelijk, juridisch, technisch, organisatorisch en geografisch). Bodemzorg Limburg heeft Driven by Values gevraagd de rol van projectmanager te vervullen bij het onderzoek naar de haalbaarheid van een zonneweide in Venray. In dit kader wordt onder andere een business case opgesteld om de rendabelheid te toetsen van een zonneveld op deze locatie. Daarnaast worden de landschappelijke en ruimtelijke (on)mogelijkheden van de locatie nader bekeken. Het in kaart brengen van verschillende participatiemodellen maakt hier ook onderdeel van uit. De uitkomsten van bovenstaand onderzoek vormen de input voor de besluitvorming of de verdere ontwikkeling van het zonnepark wordt doorgezet.

 

Meer weten?

Onze specialist Lidewij Kemp komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31646322625
l.kemp@d-bv.nl
Wilt u door Lidewij Kemp teruggebeld worden?

Een greep uit onze projecten

Alle projecten tonen