Meer weten?

Onze specialist Privé: Peter Mertens komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31622054471
p.mertens@d-bv.nl
Wilt u door Privé: Peter Mertens teruggebeld worden?

De gemeente Amersfoort heeft Driven by Values opdracht gegeven een haalbaarheidsstudie uit te voeren naar de realisatie van een zonneveld op de geluidswal Vathorst langs de A1 in Amersfoort. De gemeente Amersfoort wil het zonneveld inzetten om een bijdrage te leveren aan de ambitie van de gemeente om in 2030 als stad CO2-neutraal te zijn.

Op basis van de diverse gesprekken met belanghebbenden en aangeleverde informatie hebben we een korte haalbaarheidsstudie uitgevoerd of de zonnecentrale technisch en financieel (inclusief subsidie onderzoek) haalbaar is. We hebben de genoemde aspecten met marktpartijen (via de marktconsultatie), agentschappen en overheden besproken. Op basis daarvan stellen we criteria, normen en berekeningsmethoden op waaraan voldaan dient te worden. Zodra het tracé van de aanpassing van de A1 definitief is, kan de ligging en omvang van de zonnecentrale bepaald worden. We ondersteunen de gemeente vervolgens bij de aanbesteding. Tijdens de beoordeling van de in het kader van de aanbesteding aan te leveren offertes kunnen we nagaan of de aangeleverde informatie valide is.

Het resultaat is de realisatie van een zonnecentrale met een lengte van ruim 2 kilometer op de geluidswal langs de A1 in Amersfoort (Vathorst) om zodoende een bijdrage te leveren aan de ambitie van de gemeente Amersfoort om in 2030 als stad CO2-neutraal te zijn.

Meer weten?

Onze specialist Privé: Peter Mertens komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31622054471
p.mertens@d-bv.nl
Wilt u door Privé: Peter Mertens teruggebeld worden?

Een greep uit onze projecten

Alle projecten tonen