De gemeente Amersfoort heeft Driven By Values opdracht gegeven om een haalbaarheidsstudie uit te voeren naar de realisatie van een zonneveld langs de A1 in Amersfoort. De gemeente Amersfoort wil het zonneveld gaan inzetten om een bijdrage te leveren aan de ambitie van de gemeente om in 2030 als stad CO2 neutraal te zijn

Wilt u ook op succesvolle wijze investeren in een duurzame toekomst? Neem vrijblijvend contact op

Gerelateerde projecten

Alle projecten tonen