Begeleiding aanbesteding Aloysius

De stichting Aloysius is een landelijke organisatie actief op het gebied van onderwijs voor jongeren van 4 tot 27 jaar in het speciaal basisonderwijs of het speciaal (voortgezet) onderwijs. Ook geven zij onderwijs aan leerlingen in justitiële jeugdinrichtingen en jeugdzorginstellingen. Daarnaast ondersteunen, adviseren en begeleiden zij leerlingen en onderwijsteams in (regulier) onderwijs en opvang in […]

Begeleiding van aanbesteding meterpool electriciteitsmeters

Begeleiding van aanbesteding

Het Groene Net

Het Groene Net is een warmtenet dat restwarmte van fabrieken op het Chemelot terrein in Geleen naar woningen en gebouwen in drie omringende gemeenten leidt. Voor de drie gemeenten (Sittard-Geleen, Stein en Beek) is door Driven by Values in 2010 een haalbaarheidsstudie opgesteld met een uitgewerkte business case. Op basis hiervan is er een Europese […]