Uniformering tijdelijk afsluiten en verwijderen van kleinverbruik aansluitingen gas

Consumenten met een gasaansluiting die voor korte of lange termijn geen aardgas willen afnemen kunnen bij hun regionale netbeheerder hebben twee mogelijkheden: afsluiting van de gasaansluiting (in de volksmond vaak verzegelen genoemd) of verwijdering van gasaansluiting. Door de energietransitie willen steeds meer mensen definitief van aardgas af. Zowel verzegeling als verwijdering zijn van oorsprong niet […]

Slimme meters in laadpalen

Publieke laadpalen werden veelal voorzien conventionele meters, welke niet op afstand uitleesbaar zijn. Deze voldoen niet aan de eisen in de AMvB “Besluit infrastructuur alternatieve brandstoffen”, waarin een slimme meter in laadpalen vereist wordt. Bovendien passen deze meters niet bij het energiesysteem van de toekomst. Marktpartijen gaven aan dat de huidige (E)SMR5 slimme meter niet […]

Prefab montage van componenten in laadpalen

Het programma Toekomst Gericht Aansluiten (TGA) van ElaadNL heeft als doel om de doorlooptijd van het aanvraag- en realisatieproces van laadpaalaansluitingen terug te brengen naar 3 tot 6 weken. De aanleiding hiervoor is de ondersteuning die de regionale netbeheerders nodig hebben bij het probleemloos aansluiten van 1 miljoen elektrische auto’s in 2023. Het traject Standaardisatie […]

Marktconsultatie – Compacte aansluitmodule in laadpalen

ElaadNL is het kennis- en innovatiecentrum op het gebied van slimme laadinfrastructuren in Nederland en is een initiatief van de Nederlandse netbeheerders. Daarmee worden voorbereidingen getroffen voor een grootschalige uitrol van de laadinfrastructuur om in 2023 probleemloos en duurzaam 1 miljoen auto’s te kunnen laden. Een onderdeel hiervan is het standaardiseren van de techniek in […]

Ontwikkeling Methode Defectenanalyse

De slimme meter is de spil in de energietransitie van de gebouwde omgeving. De regionale netbeheerders (Enexis, Liander, Stedin, Cogas/Coteq Netbeheer, Enduris, Rendo Netwerken en Westland Infra) dragen verantwoordelijkheid voor de betrouwbaarheid van de metingen van levering en teruglevering die op deze meters plaatsvindt. Om de betrouwbaarheid van slimme meters te waarborgen is het belangrijk […]

Defectenregistratie slimme meters

Begeleiding van defectenregistratie slimme meters

Implementatietraject nieuwe meterpoolcoördinator

Begeleiding implementatietraject nieuwe meterpoolcoördinator

Begeleiding van aanbesteding meterpool electriciteitsmeters

Begeleiding van aanbesteding