Projectmanagement klantbediening marktpartijen

In de energiemarkt stellen marktpartijen individueel hun vragen bij de verschillende regionale netbeheerders. Dit gebeurt via verschillende communicatiekanalen. Hierdoor ontstaat er een enorm web aan communicatieknooppunten. Dit heeft tot gevolg dat er veel decentrale systemen moeten worden beheerd en er tussen de regionale netbeheerders verschillen ontstaan in de processen en de bediening van marktpartijen. Hierdoor […]

Onderzoek realtime data-ontsluiting slimme meter

Bij het ontwikkelen van de slimme meter ten behoeve van de grootschalige aanbieding van slimme meters in Nederland zijn de Dutch Smart Meter Requirements vastgesteld. Deze is voor lokale consumentenpoort geëvolueerd en is bij alle netbeheerders gelijk, ook bij de laatste 5.0 generatie. Voor de consumentenpoort is daarin gekozen voor de RJ11/RJ12 connector standaard waar […]

Slim laden afwegingskader

ElaadNL zet zich in voor netbeheer via Smart Charging, ofwel slim laden. Hiermee geven de netbeheerders antwoord op de vraag hoe miljoenen elektrische auto’s probleemloos en duurzaam op kunnen laden. Slim laden wordt gezien als (tijdelijk) alternatief voor kostbare netverzwaringen. Netbeheerders kunnen dan (technisch) en mogen (juridisch) door samenwerking met marktpartijen (open systeem) elektrische auto’s […]

Programma Toekomst Gericht Aansluiten

Het programma Toekomst Gericht Aansluiten richt zich op ondersteuning van netbeheerders bij het voorbereiden op de grootschalige introductie en uitrol van Elektrisch Vervoer (EV). Naar verwachting rijden er in Nederland in 2025 1 miljoen elektrische voertuigen rond. Deze elektrische voertuigen bestaan uit auto’s, maar ook het aantal E-bussen (circa 5000 in 2025) en het elektrische […]

Prefab montage van componenten in laadpalen

Het programma Toekomst Gericht Aansluiten (TGA) van ElaadNL heeft als doel om de doorlooptijd van het aanvraag- en realisatieproces van laadpaalaansluitingen terug te brengen naar 3 tot 6 weken. De aanleiding hiervoor is de ondersteuning die de regionale netbeheerders nodig hebben bij het probleemloos aansluiten van 1 miljoen elektrische auto’s in 2023. Het traject Standaardisatie […]

Uniformering tijdelijk afsluiten en verwijderen van kleinverbruik aansluitingen gas

Consumenten met een gasaansluiting die voor korte of lange termijn geen aardgas willen afnemen kunnen bij hun regionale netbeheerder hebben twee mogelijkheden: afsluiting van de gasaansluiting (in de volksmond vaak verzegelen genoemd) of verwijdering van gasaansluiting. Door de energietransitie willen steeds meer mensen definitief van aardgas af. Zowel verzegeling als verwijdering zijn van oorsprong niet […]

Slimme meters in laadpalen

Publieke laadpalen werden veelal voorzien conventionele meters, welke niet op afstand uitleesbaar zijn. Deze voldoen niet aan de eisen in de AMvB “Besluit infrastructuur alternatieve brandstoffen”, waarin een slimme meter in laadpalen vereist wordt. Bovendien passen deze meters niet bij het energiesysteem van de toekomst. Marktpartijen gaven aan dat de huidige (E)SMR5 slimme meter niet […]

Marktconsultatie – Compacte aansluitmodule in laadpalen

ElaadNL is het kennis- en innovatiecentrum op het gebied van slimme laadinfrastructuren in Nederland en is een initiatief van de Nederlandse netbeheerders. Daarmee worden voorbereidingen getroffen voor een grootschalige uitrol van de laadinfrastructuur om in 2023 probleemloos en duurzaam 1 miljoen auto’s te kunnen laden. Een onderdeel hiervan is het standaardiseren van de techniek in […]

Ontwikkeling Methode Defectenanalyse

De slimme meter is de spil in de energietransitie van de gebouwde omgeving. De regionale netbeheerders (Enexis, Liander, Stedin, Cogas/Coteq Netbeheer, Enduris, Rendo Netwerken en Westland Infra) dragen verantwoordelijkheid voor de betrouwbaarheid van de metingen van levering en teruglevering die op deze meters plaatsvindt. Om de betrouwbaarheid van slimme meters te waarborgen is het belangrijk […]

Defectenregistratie slimme meters

Begeleiding van defectenregistratie slimme meters

Implementatietraject nieuwe meterpoolcoördinator

Begeleiding implementatietraject nieuwe meterpoolcoördinator

Begeleiding van aanbesteding meterpool electriciteitsmeters

Begeleiding van aanbesteding