Regionale energiestrategie Zuid-Limburg

Ontwikkelen en uitvoeren van regionale energiestrategie.

Ontwikkeling zonneweide Beek

Ondersteuning bij de ontwikkeling en realisatie van zon-pv.

Warmtenet centrum Maastricht

Conceptontwikkeling voor de uitbreiding van het warmtenet.

Versnellingsteam Duurzame Energie

Procesbegeleiding voor versnellingsteam duurzame energie.

Warmteplan Sittard-Geleen, Beek en Stein

Integraal warmteplan voor gemeenten.

Programma Toekomst Gericht Aansluiten

Programma ondersteuning Toekomst Gericht Aansluiten.

Slimme meters in laadpalen

Marktconsultatie voor de ontwikkeling van een compacte slimme meter

Defectenregistratie slimme meters

Begeleiding van defectenregistratie slimme meters

Implementatietraject nieuwe meterpoolcoördinator

Begeleiding implementatietraject nieuwe meterpoolcoördinator

Begeleiding van aanbesteding meterpool electriciteitsmeters

Begeleiding van aanbesteding

Energie audit Marsna Papier

Verbeteren van energieprestatie papierfabriek

Het Groene Net gemeente Beek

Ontwikkeling van het Groene net gemeente Beek

Lesmodule slimme warmtenetten – STORM

Ontwikkeling van lesmodule slimme warmtenetten

Onderzoek energiebesparing bedrijventerrein ON12

Verduurzamen van bedrijven

Zonneveld geluidswal Amersfoort Vathorst

Haalbaarheidsstudie naar een zonneveld op een geluidswal

Zon-PV project gemeente Maastricht

Realisatie van zonnepanelen voor gemeentelijke panden

Verduurzamen vastgoed gemeente Heerlen

Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed

Evaluatie het Groene Net

Procesevaluatie van het ontwikkelen van een warmtenet

GROW

Versnellen van energie uit wind op zee

Windenergie provincie Limburg

Versnellen van windenergie op land

Energie prestatie keuring (EPK)

Verbeteren van de energieprestaties van bedrijven

Energy Challenges

Leerlingen enthousiasmeren voor energiebesparing

Dubbel Duurzaam

Energiebesparende en levensloop verlengende maatregelen in koopwoningen.

Duurzame-Energiebedrijf Kerkrade-West

Onderzoek naar de effectiviteit van een lokaal duurzaam energiebedrijf

Energiecoördinator van drie Limburgse bedrijventerreinen

Energiecoördinator voor industrieterreinen

Duurzaamheid Peel en Maas

Ontwikkeling van contourenplan duurzaamheid

De Groene Drijfveren

Driven By Values heeft de beweegredenen van kleinverbruikers onderzocht om wel of niet aan te sluiten op een warmtenet.

EnergyWeb Moerdijk

Reststromenuitwisseling op en rondom het Haven- en Industrieterrein Moerdijk

Begeleiding aanbesteding Aloysius

Begeleiding van een aanbesteding

Windenergie Zuid-Holland

Provinciaal beleid voor realisatie windenergie in Zuid-Holland.

Compliancy implementaties

Warmtewet, energieteruglevering, het nieuwe marktmodel en diverse sectorreleases.

Duurzame Energiecentrale Limburg

Ontwikkeling Duurzame Energie in Maastricht

Verduurzaming gemeentelijke panden

Verduurzaming gemeentelijke panden in Maastricht en Sittard-Geleen

Het Groene Net

Warmtenet op basis van restwarmte.