The Climate Chase Game

In 2015 is het Parijs Klimaatakkoord getekend. Hiermee hebben we ons mede verantwoordelijk gemaakt om de temperatuur op aarde minder dan 1,5 of 2 graden Celsius te laten oplopen. Om dit aan te pakken, stelt Nederland als doel om in 2050 95% minder broeikasgasemissie te hebben ten opzichte van 1990. Dat is duidelijke taal op […]

Regionale energiestrategie Zuid-Limburg

Ontwikkelen en uitvoeren van regionale energiestrategie.

Ontwikkeling zonneweide Beek

Ondersteuning bij de ontwikkeling en realisatie van zon-pv.

Warmtenet centrum Maastricht

Conceptontwikkeling voor de uitbreiding van het warmtenet.

Versnellingsteam Duurzame Energie

Procesbegeleiding voor versnellingsteam duurzame energie.

Warmteplan Sittard-Geleen, Beek en Stein

Integraal warmteplan voor gemeenten.

Programma Toekomst Gericht Aansluiten

Programma ondersteuning Toekomst Gericht Aansluiten.

Slimme meters in laadpalen

Marktconsultatie voor de ontwikkeling van een compacte slimme meter

Implementatietraject nieuwe meterpoolcoördinator

Begeleiding implementatietraject nieuwe meterpoolcoördinator

Het Groene Net gemeente Beek

Ontwikkeling van het Groene net gemeente Beek

Lesmodule slimme warmtenetten – STORM

Ontwikkeling van lesmodule slimme warmtenetten

Zonneveld geluidswal Amersfoort Vathorst

Haalbaarheidsstudie naar een zonneveld op een geluidswal

Evaluatie het Groene Net

Procesevaluatie van het ontwikkelen van een warmtenet

GROW

Versnellen van energie uit wind op zee

Windenergie provincie Limburg

Versnellen van windenergie op land

Windenergie Zuid-Holland

Provinciaal beleid voor realisatie windenergie in Zuid-Holland.

Het Groene Net

Warmtenet op basis van restwarmte.