Ontwikkeling zonneweide Beek

Ondersteuning bij de ontwikkeling en realisatie van zon-pv.

Slimme meters in laadpalen

Marktconsultatie voor de ontwikkeling van een compacte slimme meter

Begeleiding van aanbesteding meterpool electriciteitsmeters

Begeleiding van aanbesteding

Energie audit Marsna Papier

Verbeteren van energieprestatie papierfabriek

Onderzoek energiebesparing bedrijventerrein ON12

Verduurzamen van bedrijven

Zon-PV project gemeente Maastricht

Realisatie van zonnepanelen voor gemeentelijke panden

Verduurzamen vastgoed gemeente Heerlen

Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed

Evaluatie het Groene Net

Procesevaluatie van het ontwikkelen van een warmtenet

Duurzame-Energiebedrijf Kerkrade-West

Onderzoek naar de effectiviteit van een lokaal duurzaam energiebedrijf

Duurzaamheid Peel en Maas

Ontwikkeling van contourenplan duurzaamheid

EnergyWeb Moerdijk

Reststromenuitwisseling op en rondom het Haven- en Industrieterrein Moerdijk

Het Groene Net

Warmtenet op basis van restwarmte.