Ontwikkeling zonneweide Beek

Ondersteuning bij de ontwikkeling en realisatie van zon-pv.

Slimme meters in laadpalen

Marktconsultatie voor de ontwikkeling van een compacte slimme meter

Evaluatie het Groene Net

Procesevaluatie van het ontwikkelen van een warmtenet

Het Groene Net

Warmtenet op basis van restwarmte.