Projectleider Duurzaam op Land – TenneT

TenneT heeft een grote uitdaging om duurzame energieprojecten tijdig aan te sluiten (zonneparken en windparken). Om dit vraagstuk te behandelen heeft TenneT externe expertise nodig.   Op basis van klantvragen van netbeheerders en projectontwikkelaars voert TenneT haalbaarheidsstudies uit, stelt basisontwerpen op en zet aanbestedingen in de markt om partijen te selecteren die de aansluiting voor […]

Beleidskader wind en zon Echt-Susteren

De gemeente Echt-Susteren wil haar ambitie om energieneutraal te zijn in 2040 waar maken. Daarom maakt zij werk van de uitvoering en is ze gestart met het opstellen van een beleidskader voor wind- en zonprojecten. Belangrijk voor de gemeente is de betrokkenheid van de omgeving in het opstellen van het beleidskader en uitvoering van de […]

The Climate Chase Game

In 2015 is het Klimaatakkoord in Parijs getekend. Hiermee zijn we als Nederland mede verantwoordelijk gemaakt om de temperatuur op aarde minder dan 1,5 of 2 graden Celsius te laten oplopen. Om dit aan te pakken, heeft Nederland als doel gesteld om in 2050 95% minder broeikasgasemissie te hebben ten opzichte van 1990. Dat is […]