Warmtenet centrum Maastricht

Conceptontwikkeling voor de uitbreiding van het warmtenet.

Lesmodule slimme warmtenetten – STORM

Ontwikkeling van lesmodule slimme warmtenetten

EnergywebXL – Ontwikkeling Reststromeninfrastructuur

EnergywebXL is een gezamenlijk project in eerste instantie van de provincie Noord-Brabant, het Havenschap Moerdijk en de gemeente Moerdijk. Het project gaat zorgen voor de infrastructuur voor het nuttig gebruiken van reststromen (warmte en CO2) in en rond het haven- en industriegebied Moerdijk (HIM). Enkele jaren geleden hebben de provincie Noord-Brabant en Enexis een intentieverklaring […]

Duurzame Energiecentrale Limburg

Ontwikkeling Duurzame Energie in Maastricht

Het Groene Net

Het Groene Net is een warmtenet dat restwarmte van fabrieken op het Chemelot terrein in Geleen naar woningen en gebouwen in drie omringende gemeenten leidt. Voor de drie gemeenten (Sittard-Geleen, Stein en Beek) is door Driven by Values in 2010 een haalbaarheidsstudie opgesteld met een uitgewerkte business case. Op basis hiervan is er een Europese […]