Slimme meters in laadpalen

Marktconsultatie voor de ontwikkeling van een compacte slimme meter

Defectenregistratie slimme meters

Begeleiding van defectenregistratie slimme meters

Implementatietraject nieuwe meterpoolcoördinator

Begeleiding implementatietraject nieuwe meterpoolcoördinator

Begeleiding van aanbesteding meterpool electriciteitsmeters

Begeleiding van aanbesteding

Evaluatie business case waterkracht gemeente Sittard-Geleen

Evaluatie business case waterkracht

Energie audit Marsna Papier

Verbeteren van energieprestatie papierfabriek

Het Groene Net gemeente Beek

Ontwikkeling van het Groene net gemeente Beek

Lesmodule slimme warmtenetten vanuit het EU project STORM

Ontwikkeling van lesmodule slimme warmtenetten

Onderzoek energiebesparing bedrijventerrein ON12

Verduurzamen van bedrijven

Zonneveld geluidswal Amersfoort Vathorst

Haalbaarheidsstudie naar een zonneveld op een geluidswal

Zon-PV project gemeente Maastricht

Realisatie van zonnepanelen voor gemeentelijke panden

Verduurzamen vastgoed gemeente Heerlen

Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed

Verduurzamen van sportaccomodaties gemeente Sittard-Geleen

Onderzoek naar het verduurzamen van sportaccommodaties

Evaluatie uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid

Ontwikkelen van een evaluatiemethode

Evaluatie het Groene Net

Procesevaluatie van het ontwikkelen van een warmtenet

GROW

Versnellen van energie uit wind op zee

Windenergie provincie Limburg

Versnellen van windenergie op land

Energy Challenges

Leerlingen enthousiasmeren voor energiebesparing

Dubbel Duurzaam

Energiebesparende en levensloop verlengende maatregelen in koopwoningen.

Limburg Care

Opstellen Business Case voor duurzaam mobiliteitscentrum voor zorgpersoneel.

Duurzame-Energiebedrijf Kerkrade-West

Onderzoek naar de effectiviteit van een lokaal duurzaam energiebedrijf

Waterkracht in Sittard

Een haalbaarheidsonderzoek naar energieopwekking met waterkracht in de gemeente Sittard-Geleen.

Toekomstvastheid Warmtenetwerken

Onderzoek naar de factoren die van invloed zijn op de toekomstvastheid van warmtenetwerken. Het Groene Net diende als voorbeeld.

Energiecoördinator van drie Limburgse bedrijventerreinen

Energiecoördinator voor industrieterreinen

Energieprogramma Limburg 2020

Driven by Values heeft het integrale duurzame-energieplan voor de provincie Limburg geschreven.

Duurzaamheid Peel en Maas

Ontwikkeling van contourenplan duurzaamheid

Witboek voor duurzame energie-opwek

Op basis van de Duurzame Energiecentrale Limburg heeft Driven By Values voor de provincie Limburg een actieplan opgesteld om meer soortgelijke initiatieven te lanceren.

Investeren in energie: Open weg of hindernisbaan?

Een onderzoek naar de belemmeringen voor investeringen in duurzame energie.

Validatie Business Case Hart voor Maasbree

Wij valideerden een business case voor zonnepanelen en warmte-koudeopslag met de PRECOST-methode.

De Groene Drijfveren

Driven By Values heeft de beweegredenen van kleinverbruikers onderzocht om wel of niet aan te sluiten op een warmtenet.

Succes- en faalfactoren warmtenetten

Onderzoek naar de wijze waarop warmtenetten gefaciliteerd moeten worden.

EnergyWeb Moerdijk

Reststromenuitwisseling op en rondom het Haven- en Industrieterrein Moerdijk

Biobased DNA Keyport 2020

USP’s voor de biobased economy in Midden-Limburg.

Begeleiding aanbesteding Aloysius

Begeleiding van een aanbesteding

Symbiose in Limburg Versnellen en Realiseren

Verhogen Industriële Symbiose in Limburg via de NISP-methodiek.

Biobased industrieterrein Zevenellen

Ontwikkeling Biobased industrieterrein in de Gemeente Leudal.

Windenergie Zuid-Holland

Provinciaal beleid voor realisatie windenergie in Zuid-Holland.

Compliancy implementaties

Warmtewet, energieteruglevering, het nieuwe marktmodel en diverse sectorreleases.

Duurzame Energiecentrale Limburg

Ontwikkeling Duurzame Energie in Maastricht

Verduurzaming gemeentelijke panden

Verduurzaming gemeentelijke panden in Maastricht en Sittard-Geleen