Lectoraat biobased proteins

Lector Eric de Bruin

Slimme meters in laadpalen

Marktconsultatie voor de ontwikkeling van een compacte slimme meter

Defectenregistratie slimme meters

Begeleiding van defectenregistratie slimme meters

Implementatietraject nieuwe meterpoolcoördinator

Begeleiding implementatietraject nieuwe meterpoolcoördinator

Begeleiding van aanbesteding meterpool electriciteitsmeters

Begeleiding van aanbesteding

Energie audit Marsna Papier

Verbeteren van energieprestatie papierfabriek

Het Groene Net gemeente Beek

Ontwikkeling van het Groene net gemeente Beek

Onderzoek energiebesparing bedrijventerrein ON12

Verduurzamen van bedrijven

Zonneveld geluidswal Amersfoort Vathorst

Haalbaarheidsstudie naar een zonneveld op een geluidswal

Zon-PV project gemeente Maastricht

Realisatie van zonnepanelen voor gemeentelijke panden

Verduurzamen vastgoed gemeente Heerlen

Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed

Evaluatie uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid

Ontwikkelen van een evaluatiemethode

Evaluatie het Groene Net

Procesevaluatie van het ontwikkelen van een warmtenet

GROW

Versnellen van energie uit wind op zee

Windenergie provincie Limburg

Versnellen van windenergie op land

Energy Challenges

Leerlingen enthousiasmeren voor energiebesparing

Dubbel Duurzaam

Energiebesparende en levensloop verlengende maatregelen in koopwoningen.

Duurzame-Energiebedrijf Kerkrade-West

Onderzoek naar de effectiviteit van een lokaal duurzaam energiebedrijf

Energiecoördinator van drie Limburgse bedrijventerreinen

Energiecoördinator voor industrieterreinen

Energieprogramma Limburg 2020

Driven by Values heeft het integrale duurzame-energieplan voor de provincie Limburg geschreven.

Duurzaamheid Peel en Maas

Ontwikkeling van contourenplan duurzaamheid

De Groene Drijfveren

Driven By Values heeft de beweegredenen van kleinverbruikers onderzocht om wel of niet aan te sluiten op een warmtenet.

EnergyWeb Moerdijk

Reststromenuitwisseling op en rondom het Haven- en Industrieterrein Moerdijk

Biobased DNA Keyport 2020

USP’s voor de biobased economy in Midden-Limburg.

Begeleiding aanbesteding Aloysius

Begeleiding van een aanbesteding

Symbiose in Limburg Versnellen en Realiseren

Verhogen Industriële Symbiose in Limburg via de NISP-methodiek.

Biobased industrieterrein Zevenellen

Ontwikkeling Biobased industrieterrein in de Gemeente Leudal.

Windenergie Zuid-Holland

Provinciaal beleid voor realisatie windenergie in Zuid-Holland.

Compliancy implementaties

Warmtewet, energieteruglevering, het nieuwe marktmodel en diverse sectorreleases.

Duurzame Energiecentrale Limburg

Ontwikkeling Duurzame Energie in Maastricht

Verduurzaming gemeentelijke panden

Verduurzaming gemeentelijke panden in Maastricht en Sittard-Geleen