Het TVW-bewustwordingsspel

Eind 2021 moet elke gemeente een Transitievisie Warmte hebben geaccordeerd. Hier komt in te staan welke duurzame bronnen van warmte de gemeente als kansrijk ziet om vóór 2030 te gaan benutten. Ook vermeldt de gemeente in welke wijken op welke manier gestart kan gaan worden. Vaak weet een kleine groep experts wel hoe de transitie […]