Regionale energiestrategie Zuid-Limburg

Ontwikkelen en uitvoeren van regionale energiestrategie.

Warmtenet centrum Maastricht

Conceptontwikkeling voor de uitbreiding van het warmtenet.

Versnellingsteam Duurzame Energie

Procesbegeleiding voor versnellingsteam duurzame energie.

Warmteplan Sittard-Geleen, Beek en Stein

Integraal warmteplan voor gemeenten.

Slimme meters in laadpalen

Marktconsultatie voor de ontwikkeling van een compacte slimme meter

Implementatietraject nieuwe meterpoolcoördinator

Begeleiding implementatietraject nieuwe meterpoolcoördinator

Het Groene Net gemeente Beek

Ontwikkeling van het Groene net gemeente Beek

Evaluatie uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid

Ontwikkelen van een evaluatiemethode

Evaluatie het Groene Net

Procesevaluatie van het ontwikkelen van een warmtenet

GROW

Versnellen van energie uit wind op zee

Het Groene Net

Warmtenet op basis van restwarmte.