Limburgs Energieloket

De energietransitie vormt een uitdagende opgave. Fossiele brandstoffen zoals aardgas en kolen moeten vóór 2050 plaats maken voor duurzame vormen van energie, zoals zon- en windenergie. Dat betekent dat ook de woningen aangepast moeten worden; maar liefst 8 miljoen stuks in Nederland. Hoe doen we dat? Wie kan ons helpen en wat is er lokaal […]

Lesmodule slimme warmtenetten – STORM

Ontwikkeling van lesmodule slimme warmtenetten

Verduurzamen bedrijventerreinen

Verbeteren van de energieprestaties van bedrijven

Projectmanagement Stichting Dubbel Duurzaam

Energiebesparende en levensloop verlengende maatregelen in koopwoningen.

Energieprogramma Limburg 2020

Eind 2007 stelden Provinciale Staten vast dat het faciliteren van de energietransitie naar 2020 te langzaam verliep c.q. onvoldoend ingevuld was. Provinciale Staten besloten een programma manager duurzame energie aan te stellen die verantwoordelijk werd voor het opstellen van het energieprogramma Limburg 2020. Het ontbrak de provincie aan inhoudelijke expertise en aan financiële deskundigheid, daarom […]

Biobased industrieterrein Zevenellen

Ontwikkeling Biobased industrieterrein in de Gemeente Leudal.

Duurzame Energiecentrale Limburg

Ontwikkeling Duurzame Energie in Maastricht