The Climate Chase Game

In 2015 is het Parijs Klimaatakkoord getekend. Hiermee hebben we ons mede verantwoordelijk gemaakt om de temperatuur op aarde minder dan 1,5 of 2 graden Celsius te laten oplopen. Om dit aan te pakken, stelt Nederland als doel om in 2050 95% minder broeikasgasemissie te hebben ten opzichte van 1990. Dat is duidelijke taal op […]