Het TVW-bewustwordingsspel

Eind 2021 moet elke gemeente een Transitievisie Warmte hebben geaccordeerd. Hier komt in te staan welke duurzame bronnen van warmte de gemeente als kansrijk ziet om vóór 2030 te gaan benutten. Ook vermeldt de gemeente in welke wijken op welke manier gestart kan gaan worden. Vaak weet een kleine groep experts wel hoe de transitie […]

Dienstverlening warmtevoorziening Bloemenbuurt Didam

De gemeente Montferland en woningcorporatie Plavei willen samen werk maken van de energietransitie. In de Bloemenbuurt heeft de gemeente plannen met de openbare infrastructuur, Plavei wil dan weer een groot deel van hun woningbezit verduurzamen. Het liefst wil men dat deze plannen kansen bieden voor een hoger doel; Kunnen beide renovaties een startmotor worden, om […]

Transitievisie Warmte

Om uitvoering te geven aan de afspraken van het Klimaatakkoord zullen de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen, net als alle andere gemeenten in Nederland, al vóór 2030 woningen en gebouwen in enkele wijken van een alternatief voor aardgas moeten voorzien. Hiervoor is het aan de gemeenten om uiterlijk eind 2021 een Transitievisie Warmte op te […]

Regionale Structuur Warmte Westelijke Mijnstreek

Als onderdeel van de Regionale Energiestrategie (RES) wordt van gemeenten verwacht dat zij een Regionale Structuur Warmte (RSW) uitwerken. Dit voorstel specificeert de regionale verdeling van lokaal en regionaal beschikbare warmte, met daarin opgenomen hoe het warmteaanbod, de warmtevraag en benodigde infrastructuur op regionaal niveau met elkaar verbonden kunnen worden. Voor dit traject waarin veel […]

Transitievisie Warmte

Om uitvoering te geven aan de afspraken van het Klimaatakkoord zullen de gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals, net als alle andere gemeenten in Nederland, al vóór 2030 woningen en gebouwen in enkele wijken van een alternatief voor aardgas moeten voorzien. Hiervoor is het aan de gemeenten om uiterlijk eind 2021 een Transitievisie Warmte op te […]

Succes- en faalfactoren warmtenetten

Agentschap NL ondersteunt energieprojecten, waaronder de oprichting van Warmtenetten. Het voorbereiden en uitwerken van een technisch en commercieel haalbaar warmtenet blijkt een hele opgave. Dit valt te constateren vanwege het feit dat oprichting in Nederland vaker 10 jaar tijd in beslag neemt. Op het moment dat het warmtebedrijf operationeel is, blijken resultaten zeer wisselend te […]

Warmtewet Ennatuurlijk

Kleinverbruikers van energie betalen maandelijks de kosten daarvan aan hun energieleverancier. De netbeheerders zorgen voor het transport van die energie. Ongeveer tweederde deel van de energievraag betreft ruimteverwarming en verwarming van tapwater (badkamer, keuken). Het voorzien in deze warmte gebeurt grotendeels middels gaslevering. Duurzaam alternatief betreft warmtelevering. Hierbij wordt als het ware minder energie verkwist […]

Warmtenet centrum Maastricht

Conceptontwikkeling voor de uitbreiding van het warmtenet.

Lesmodule slimme warmtenetten – STORM

Ontwikkeling van lesmodule slimme warmtenetten

EnergywebXL – Ontwikkeling Reststromeninfrastructuur

EnergywebXL was een gezamenlijk project, in eerste instantie van de provincie Noord-Brabant, het Havenschap Moerdijk en de gemeente Moerdijk. Het project heeft gezorgd voor de infrastructuur voor het nuttig gebruiken van reststromen (warmte en CO2) in en rond het haven- en industriegebied Moerdijk (HIM). Een aantal jaren geleden hebben de provincie Noord-Brabant en Enexis een […]

Duurzame Energiecentrale Limburg

Ontwikkeling Duurzame Energie in Maastricht

Het Groene Net

Het Groene Net is een warmtenet dat restwarmte van fabrieken op het Chemelot terrein in Geleen naar woningen en gebouwen in drie omringende gemeenten leidt. Voor de drie gemeenten (Sittard-Geleen, Stein en Beek) is door Driven by Values in 2010 een haalbaarheidsstudie opgesteld met een uitgewerkte business case. Op basis hiervan is er een Europese […]