Meer weten?

Onze specialist Roel Teeuwen komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31626556021
r.teeuwen@d-bv.nl
Wilt u door Roel Teeuwen teruggebeld worden?

Projectmanagement

Projectmanagement is het plannen, delegeren, bewaken en beheersen van alle aspecten van een project. Hierbij hoort ook het motiveren van de betrokkenen. Om een project goed te begeleiden en te managen proberen wij de ‘vraag achter vraag’ te achterhalen. Op deze manier kunnen wij de goede weg inslaan, een stappenplan opstellen, de juiste mensen op de juiste plaatsen zetten en inzichtelijk maken wie waar verantwoordelijk voor is.

Projectontwikkeling

Projectontwikkeling is ervoor zorgen dat een kansrijk idee wordt ontwikkeld tot een project dat daadwerkelijk gerealiseerd kan worden en financiering aan kan trekken. Driven By Values begeleidt dit traject van het bepalen van de haalbaarheid tot het aanvragen van vergunningen en subsidies.

Meer weten?

Onze specialist Roel Teeuwen komt graag meedenken over uw vraagstukken. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze specialist.

+31626556021
r.teeuwen@d-bv.nl
Wilt u door Roel Teeuwen teruggebeld worden?

Procesmanagement

Procesmanagement gaat om de manier waarop veranderingen worden doorgevoerd. Door vooraf tussen betrokken partijen afspraken te maken over de manier waarop het (besluitvormings)proces zal verlopen en de betrokken partijen voldoende ruimte te bieden om hun eigen belangen te behartigen, zal de inhoud van de verandering gemakkelijker verlopen. Het is dus van belang dat er duidelijkheid is over de ‘vraag achter de vraag’. Wat wilt u bereiken, voor wie en waarom en welke afspraken zijn daarvoor nodig? Driven By Values kan hierbij ondersteunen.

Een greep uit onze projecten

Alle projecten tonen
Wilt u ook op succesvolle wijze investeren in een duurzame toekomst? Neem vrijblijvend contact op