Referentie 1

Referentie 1

“Het stakeholdermanagement van Driven by Values heeft er toe geleid dat alle partijen graag willen bijdragen aan het project.”