Smart Energy Cities Maastricht

Nederland wordt steeds groener en duurzamer op het gebied van energie. Om de energietransitie op wijkniveau te versnellen is de Green Deal ‘Smart Energy Cities’ door de overheid in het leven geroepen. Enkel loopt men hierbij tegen verschillende knelpunten aan, zoals het ontbreken van kennis over nieuwe innovaties en onzekerheid over de financiering. Om deze knelpunten weg te nemen ontwikkelden samenwerkende partijen in de Green Deal ‘Smart Energy Cities’ een integrale aanpak die bewoners, gemeenten, bouwers en energie-experts bij elkaar brengt. Naast energiebesparing en de toepassing van lokale, duurzame energiebronnen en nieuwe, slimme energiediensten wilt het programma ook de infrastructuren voor warmte, koude en elektriciteit optimaliseren en waar mogelijk combineren.

‘Smart Energy Cities’ kent drie doelstellingen:

  • een versnelde overgang naar een slimmere, meer duurzame energievoorziening,
  • een effectieve aanpak door bewoners en eigenaren van gebouwen te activeren en raadplegen,
  • meer banen realiseren door het versneld marktrijp maken van innovaties.

Smart Energy Cities Maastricht

In Maastricht is met Energietoppers een een wijkgerichte communicatiecampagne waarbij 10 energiebewuste burgers op de kaart werden gezet. In de wijken Malberg en Caberg zijn deze ambassadeurs van #missionzermaastricht ingezet om ten minste tien andere enthousiaste burgers te stimuleren tot 10% energiereductie. Door deze aanpak wil Maastricht een positieve, bottom-up en gedreven campagne beginnen, waarbij energiezuinig gedrag verder gestimuleerd wordt. Om te beginnen heeft het project het doel om te inventariseren hoe bewoners aankijken tegen de energietransitie en waar mogelijkheden liggen tot energiebesparende maatregelen dan wel positieve gedragsverandering ten aanzien van energiegebruik, duurzame opwekking of energiebesparend consumptiegedrag.

Vanuit Driven by Values is Dennis Fokkinga aangesteld als innovatiecoach die een karakterisering van de twee wijken heeft gemaakt, waarbij vooral gekeken is naar het energieverbruik, het type woningen, evenals de verhouding tussen koop- versus huurwoningen. Op basis van deze informatie zijn de kansen en mogelijkheden in kaart gebracht met betrekking tot energiebesparingen en duurzame opwekking. Verder is gekeken naar de aanbestedingsmogelijkheden van de wijken in de zonneweide en en de diverse daarbij passende verdienmodellen.

Voor meer informatie over Smart Energie Cities en het project in Maastricht kijkt u op: www.smartenergycities.nl.

Een greep uit onze projecten

Alle projecten tonen
Wilt u ook op succesvolle wijze investeren in een duurzame toekomst? Neem vrijblijvend contact op